KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Koncepce poradenského systemu MZe na období 2017-2025

13/01/17

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/poradenstvi/koncepce-a-strategie/

Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství na období 2017–2025

Dne 12.12.2016 byla schválena poradou vedení č. 42/2016 Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství na období 2017–2025 (dále jen „Koncepce“). Tato Koncepce je od roku 1999 v pořadí již čtvrtým koncepčním materiálem upravujícím oblast rezortního poradenství.

Systém poradenství uvedený v Koncepci je opřen o tři hlavní pilíře, jimiž jsou konzultační poradenství, individuální poradenství a odborné poradenství. Konzultační poradenství zahrnuje vstupní konzultace, odborné konzultace, program „Speciálního poradenství pro rostlinnou a živočišnou výrobu“ a hromadné konzultace. Individuální poradenství je zaměřeno na širokou oblast od technologického poradenství přes poradenství k podmínkám hospodaření po ekonomické poradenství. Odborné poradenství má za úkol především podpořit přenos výsledků výzkumu a inovace do praxe.
Většina poradenských opatření v uvedených pilířích je podporována z národních nebo evropských zdrojů, u některých je požadována spoluúčast příjemce poradenství. Všechna poradenská opatření uvedených pilířů na sebe navazují, vzájemně se doplňují a podporují a tím vytvářejí ucelený poradenský systém.

Přílohy