KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Kontroly podmíněnosti 2017 – pravidla

06/01/17
Kateřina Patočková

V přiložených souborech naleznete požadavky Kontroly podmíněnosti aktuální pro rok 2017

Kontroly podmíněnosti 2017 – pravidla

27.12.2016 – V přiložených souborech naleznete požadavky Kontroly podmíněnosti aktuální pro rok 2017.

U každého kontrolovaného požadavku je uveden také způsob hodnocení případného porušení zjištěného při kontrole.

Doplnění tohoto stručného výčtu o konkrétní údaje, co bude požadováno při kontrole, a o příklady z praxe, bude uvedeno v příručce „Průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2017“, která je v současné době připravována.

 

Přílohy

    Povinné požadavky na hospodaření 1 – ochrana vod před znečištěním dusičnany (PDF, 207 KB)
    Povinné požadavky na hospodaření 2 – ochrana volně žijících ptáků (PDF, 152 KB)
    Povinné požadavky na hospodaření 3 – ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (PDF, 126 KB)
    Povinné požadavky na hospodaření 4 – požadavky potravinového práva (PDF, 323 KB)
    Povinné požadavky na hospodaření 5 – zákaz používání nedovolených látek v chovech (PDF, 158 KB)
    Povinné požadavky na hospodaření 6 – Identifikace a evidování prasat (PDF, 146 KB)
    Povinné požadavky na hospodaření 7 – Identifikace a evidování skotu (PDF, 172 KB)
    Povinné požadavky na hospodaření 8 – Identifikace a evidování ovcí a koz (PDF, 162 KB)
    Povinné požadavky na hospodaření 9 – pravidla pro prevenci TSE (PDF, 240 KB)
    Povinné požadavky na hospodaření 10 – používání přípravků na ochranu rostlin (PDF, 192 KB)
    Povinné požadavky na hospodaření 11 – welfare telat (PDF, 200 KB)
    Povinné požadavky na hospodaření 12 – welfare prasat (PDF, 222 KB)
    Povinné požadavky na hospodaření 13 – welfare hospodářských zvířat (PDF, 247 KB)
    Standard dobrého zemedělského a environmentálního stavu DZES 1 – ochrana povrchových vod (PDF, 149 KB)
    Standard dobrého zemedělského a environmentálního stavu DZES 2 – povolení k zavlažování (PDF, 119 KB)
    Standard dobrého zemedělského a environmentálního stavu DZES 3 – ochrana podzemních vod (PDF, 169 KB)
    Standard dobrého zemedělského a environmentálního stavu DZES 4 – minimální pokryv půdy (PDF, 126 KB)
    Standard dobrého zemedělského a environmentálního stavu DZES 5 – omezení eroze (PDF, 143 KB)
    Standard dobrého zemedělského a environmentálního stavu DZES 6 – zachování organických složek půdy (PDF, 140 KB)
    Standard dobrého zemedělského a environmentálního stavu DZES 7 – ochrana krajinných prvků (PDF, 152 KB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené