KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

SZIF začíná vydávat rozhodnutí k Platbě pro mladé zemědělce

25/01/17
Kateřina Patočková

Dnešním dnem začíná Státní zemědělský intervenční fond, který administruje zemědělské dotace, vydávat rozhodnutí na Platbu pro mladé zemědělce v rámci Jednotné žádosti 2016

SZIF začíná vydávat rozhodnutí k Platbě pro mladé zemědělce

Praha 23. ledna 2017 – Na řadě jsou mladí zemědělci. Dnešním dnem totiž začíná Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který administruje zemědělské dotace, vydávat rozhodnutí na Platbu pro mladé zemědělce v rámci Jednotné žádosti 2016. Na dotaci, o kterou si zažádalo přes 4 tisíce zemědělců, je vyčleněno téměř 70 milionů korun.

Podpora je určena mladým zemědělcům, kteří začínají podnikat v zemědělství, ať již jako fyzická nebo  právnická  osoba.  Cílem  je  usnadnit  založení  zemědělského  podniku  a  jeho  rozvoj  v počátečních letech podnikání. Dotace představuje 25% prémii na prvních 90 hektarů k Jednotné platbě na plochu (SAPS). Mladým zemědělcem se rozumí žadatel do 40 let, který s podnikáním začíná nebo ho zahájil během 5 let před podáním první Jednotné žádosti.

O dotaci si zažádalo 4 273 zemědělců, celkem je na podporu určeno 68,8 milionu korun.

Snahou SZIF je, aby zemědělci obdrželi peníze v co nejkratším termínu. Vydávání rozhodnutí o platbě se proto snažíme maximálně urychlit. U dotačních titulů v rámci Jednotné žádosti 2016 se nám daří rozesílat rozhodnutí v mnohem kratší době, než je uvedeno v harmonogramu, a to dokonce i o několik týdnů.

Pro  výplatu této podpory je  nezbytné,  aby  rozhodnutí  nabylo  právní  moci.  Doporučujeme žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu uspíší. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.

Tento formulář lze podat jedním z následujících způsobů:

  1. prostřednictvím Portálu farmáře
  2. přes datovou schránku
  3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF
  4. poštou
  5. e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem.

V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím tel. čísla: 222 871 871 nebo e-mailu: info@szif.cz.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

Státní  zemědělský  intervenční  fond  je  akreditovanou  platební  agenturou  pro  provádění  opatření  Společné  zemědělské  politiky financovaných  z Evropského  zemědělského  záručního  fondu,  Evropského  zemědělského  fondu  pro  rozvoj  venkova  a  Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Nezařazené