KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Upozornění na povinnost podání prohlášení k 15. lednu 2017

11/01/17
Kateřina Patočková

Vážení vinaři, vinohradníci a zástupci vinařské veřejnosti, upozorňujeme na blížící se datum 15. ledna 2016 (letos do 16. ledna)

Upozornění na povinnost podání prohlášení k 15. lednu 2017

3.1.2017 – Vážení vinaři, vinohradníci a zástupci vinařské veřejnosti, upozorňujeme na blížící se datum 15. ledna 2017 (letos do 16. ledna), které je posledním dnem termínu pro doručení Prohlášení o produkci a Prohlášení o sklizni k 31. 12. 2016 našemu ústavu. Splnění této povinnosti je jednou ze základních podmínek pro přiznání dotačních podpor.

Nejlépe si tuto povinnost splníte elektronickým podáním prostřednictvím Portálu farmáře, který zůstává osvědčeným způsobem  podání   všech  povinných prohlášení na ÚKZÚZ, výkazů Vinařskému  fondu a komunikace se SZPI.

Povinnost podat prohlášení mají dotčené subjekty i v případě, že:

  • mají zahájenou výrobu produktů, ale v kalendářním roce produkty nevyráběly
  • na registrované vinici byl stav sklizně nulový.

V obou případech se vypíše prohlášení s hodnotou nula.

Splnění této povinnosti je jednou ze základních podmínek pro přiznání dotačních podpor.

Pracovníci Oddělení registru vinic jsou připraveni zodpovědět všechny Vaše případné dotazy.

Kontakty:         

tel. 515 304 119                

Marie Nesnídalová – marie.nesnidalova@ukzuz.cz,

Bc. Kateřina Botková – katerina.botkova@ukzuz.cz,

zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský »

Zařazeno v Rostlinná výroba