KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Upřesnění výkladu některých podmínek specifické části Pravidel operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

11/01/17
Kateřina Patočková

Zveřejňujeme upřesnění výhledu některých podmínek specifické části Pravidel operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Upřesnění výkladu některých podmínek specifické části Pravidel operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

3.1.2017 – Zveřejňujeme upřesnění výkladu některých podmínek specifické části Pravidel operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP.

Ke zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 (dále jen „Pravidla“) pro 3. kolo příjmu žádostí, které ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka schválil dne 14. 10. 2016, připojujeme upřesnění výkladu některých podmínek z kapitoly 7 Další podmínky. Konkrétně se jedná o následující body kapitoly 7 Další podmínky.

Původní znění bodů kapitoly 7 Další podmínky

3) Příjemce dotace je povinen nejpozději do 30. 6. každého roku následujícího po podpisu Dohody předložit zprávu popisující postup a průběžné výsledky inovační spolupráce („inovační deník neboli zpráva o činnosti operační skupiny“), a to až do předložení konečné Žádosti o platbu (včetně) – inovační deník je vkládán prostřednictvím Portálu farmáře; D jinak C

4) Pro operační skupiny existuje možnost průběžného financování v případě nákladů spolupráce (kód výdajů 001). Žádost o průběžnou platbu lze podat vždy jednou v rámci kalendářního roku, a to ve stejném termínu jako výše uvedený „inovační deník neboli zpráva o činnosti operační skupiny.“ Platba bude/nebude vyplacena na základě zhodnocení „inovačního deníku.“ Posouzení, zda byly splněny podmínky pro vyplacení platby na základě předloženého inovačního deníku neboli zprávy o činnosti operační skupiny, provádí Hodnotitelská komise. Obsah inovačního deníku (zprávy o činnosti operační skupiny) bude zveřejněn na internetových stránkách www.eagri.cz (zveřejnění je podmínkou proplacení platby); C.

Upřesněné znění bodů kapitoly 7 Další podmínky

3) Příjemce dotace je povinen od roku následujícího po podpisu Dohody každoročně nejpozději do 30. 6. ̶k̶a̶ž̶d̶é̶h̶o̶ ̶r̶o̶k̶u̶ ̶n̶á̶s̶l̶e̶d̶u̶j̶í̶c̶í̶h̶o̶ ̶p̶o̶ ̶p̶o̶d̶p̶i̶s̶u̶ ̶D̶o̶h̶o̶d̶y̶ předložit zprávu popisující postup a průběžné výsledky inovační spolupráce („inovační deník neboli zpráva
o činnosti operační skupiny“), a to až do předložení konečné Žádosti o platbu (včetně) – inovační deník je vkládán prostřednictvím Portálu farmáře; D jinak C.

4) Pro operační skupiny existuje možnost průběžného financování v případě nákladů spolupráce (kód výdajů 001). Žádost o průběžnou platbu lze podat vždy jednou v rámci kalendářního roku, a to ve stejném termínu jako výše uvedený „inovační deník neboli zpráva o činnosti operační skupiny.“ Platba bude/nebude vyplacena na základě zhodnocení „inovačního deníku.“ Posouzení, zda byly splněny podmínky pro vyplacení platby na základě předloženého inovačního deníku neboli zprávy o činnosti operační skupiny, provádí Hodnotitelská komise. Obsah inovačního deníku (zprávy o činnosti operační skupiny) bude zveřejněn na internetových stránkách www.eagri.cz (zveřejnění je podmínkou proplacení platby); C.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené