KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Vzor pachtovní smlouvy

06/01/17
Kateřina Patočková

Vzor pachtovní smlouvy pro lepší orientaci zemědělců i vlastníků zemědělské půdy při sjednávání pachtovních vztahů k zemědělské půdě

Vzor pachtovní smlouvy

Obsahuje nezávazný vzor pachtovní smlouvy, který je určen pro lepší orientaci zemědělců i vlastníků zemědělské půdy při sjednávání pachtovních vztahů k zemědělské půdě.
Rok vydání: 2016
Tématické oblasti: Ostatní
Vzor pachtovní smlouvy a vzor plné moci

V příloze je obsažen nezávazný vzor pachtovní smlouvy, který je určen pro lepší orientaci zemědělců i vlastníků zemědělské půdy při sjednávání pachtovních (dříve nájemních) vztahů k zemědělské půdě.

Vzor slouží jako orientační pomůcka pro to, co vše lze v rámci pachtovních vztahů upravit, avšak nemusí bez dalšího vyhovovat všem smluvním vztahům. Většinu ustanovení tedy doporučujeme upravit tak, aby vyhovovala zejména dohodě a zavedené praxi smluvních stran.

Za účelem Vašeho vyššího komfortu jsme tento nezávazný vzor připravili ve čtyřech verzích, a to ve verzi na dobu určitou a neurčitou pro propachtovatele jako fyzickou osobu a pro propachtovatele jako právnickou osobu.

Dále jsme tyto nezávazný vzor opatřili poznámkami pod čarou, které obsahují pokyny pro vyplnění či změnu nezávazného vzoru, jakož i některá vysvětlení.

Současně je k dispozici i vzor plné moci – ve dvou verzích – všeobecná a speciální pro účely sjednání pachtovního vztahu.

 
Přílohy

    Vzor pachtovní smlouvy pro fyzickou osobu – doba neurčitá (DOC)
    Vzor pachtovní smlouvy pro fyzickou osobu – doba určitá (DOC)
    Vzor pachtovní smlouvy pro právnickou osobu – doba neurčitá (DOC)
    Vzor pachtovní smlouvy pro právnickou osobu – doba určitá (DOC)
    Vzor plné moci – všeobecný (DOC, 28 KB)
    Vzor plné moci – speciální (DOC, 24 KB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené