KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zahájení příjmu Žádostí o platbu mimořádné podpory na snížení produkce mléka (pro Oznámení plánu snížení produkce podaná v 1. kole)

04/01/17
Kateřina Patočková

Žádosti o platbu mimořádné podpory na snížení produkce mléka v rámci 1. kola se přijímají centrálním pracovištěm SZIF

Zahájení příjmu Žádostí o platbu mimořádné podpory na snížení produkce mléka (pro Oznámení plánu snížení produkce podaná v 1. kole)

V Praze dne 3. ledna 2017 – Žádosti o platbu mimořádné podpory na snížení produkce mléka v rámci 1. kola se přijímají na centrálním pracovišti SZIF (dále jen „Fond“), Ve Smečkách 33, Praha 1, PSČ  110 00.
Žádosti je nutné doručit na Fond v období od 3. 1. 2017 do 14. 2. 2017.

Podání žádostí je možné následujícími způsoby:

  • Datovou schránkou
  • Poštou
  • Osobně na centrální pracoviště Fondu
  • E-podatelnou s kvalifikovaným elektronickým podpisem

Žadatelem o platbu mimořádné podpory je producent mléka, který:

  • Podal Oznámení plánu snížení produkce mléka;
  • Obdržel Sdělení o schváleném množství plánovaného snížení produkce mléka;
  • Snížil  svoji  produkci  mléka  v  redukčním  období  oproti  referenčnímu  období minimálně o 1 500 kg a maximálně o 50 % celkového množství mléka dodaného prvnímu  kupujícímu v referenčním  období  a  maximálně  do  výše  schváleného množství plánovaného snížení produkce mléka uvedené ve Sdělení;

Výše podpory na 100 kg mléka nedodaného na trh činí 14 EUR. Přepočtový kurz je stanoven ke dni 10. 9. 2016 ve výši 27,022 Kč/1 EUR, tj. 3,
78 Kč na 1kg mléka.

Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách Fondu https://www.szif.cz/cs/mp-snizeni-produkce-mleka

Na případné dotazy vám odpoví infolinka Fondu 222 871 871.

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Nezařazené