KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Změna pravidel programu Zpracovatel, Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích, Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny, Podpora školkařských provozoven…

06/01/17
Kateřina Patočková

Změna pravidel programů PGRLF, a.s.

Změna pravidel programu Zpracovatel, Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích, Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny, Podpora školkařských provozoven…

Dne 1. 1. 2017 dochází k úpravě pravidel programů PGRLF, a.s.:

1)  Zpracovatel

2)  Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích

3)  Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny

4)  Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa

Změny programu Zpracovatel se týkají úpravy definice zpracování zemědělského produktu a úpravy kritéria dosažení příjmů ze zpracování zemědělské produkce. Žadatel musí v účetním období po podání žádosti  dosahovat příjmů ze zpracování zemědělské produkce alespoň ve výši 25 % z celkových příjmů a požadovaných příjmů dosahovat po dobu platnosti a účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory. Pro zpracovatele, kteří jsou zároveň zemědělskými prvovýrobci, je požadovaná výše příjmů stanovena ze zemědělské výroby.

Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích Zásadní změnou je  změna názvu programu na „Lesní hospodář“. Program byl rozšířen pro podnikatele, kteří jsou řazeni do kategorie velkých podniků. Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele, na které bude Fondem poskytnuta podpora, byl navýšen na 20 mil. Kč/kalendářní rok a v neposlední řadě byla upřesněna specifikace podporovaných investic. V rámci programu byla upravena také podmínka vztahující se k příjmům žadatele z hospodaření v lesích na 25 % z celkových příjmů, v prvním účetním období po podání žádosti o podporu a dále byl program zpřístupněn také pro vlastníky, nájemce nebo vypůjčitele lesa, kteří hospodaří podle převzaté lesní hospodářské osnovy.

Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny V rámci programu došlo ke změně názvu na „Zpracovatel dřeva“. Program byl rozšířen pro podnikatele, kteří jsou řazeni do kategorie velkých podniků. Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele, na které bude Fondem poskytnuta podpora, byl navýšen na 20 mil. Kč/kalendářní rok a v neposlední řadě byla upřesněna specifikace podporovaných investic.

Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa V rámci programu došlo ke změně názvu na „Lesní školkař“. Program byl rozšířen pro podnikatele, kteří jsou řazeni do kategorie velkých podniků. Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele, na které bude Fondem poskytnuta podpora, byl navýšen na 20 mil. Kč/kalendářní rok a v neposlední řadě byla upřesněna specifikace podporovaných investic.

Nová pravidla jednotlivých programů a formuláře žádostí budou k dispozici na webových stránkách www.pgrlf.cz  od 1. 1. 2017.

Příspěvek byl publikován 22. prosince 2016 | Rubrika: Nezaradené | Autor: Neli Vesselinova.

zdroj: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. »

Zařazeno v Nezařazené