KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

NATUR EXPO BRNO 2017

01/02/17

Start komunikace o vodě jako vyčerpatelném přírodním zdroji.

NATUR EXPO BRNO 2017

bude startem komunikace o vodě jako vyčerpatelném přírodním zdroji

11. – 14. 5. 2017 – Brno – Výstaviště

Od 11. do 14. května 2017 se bude na brněnském výstavišti konat
Veletrh udržitelného života v krajině NATUR EXPO BRNO. Cílem prvního
roč níku je zvýšit povědomí o vodě jako vyčerpatelném a nenahraditelném
přírodním zdroji a současně předložit řešení včetně možností financování,
která umožní zemědělcům, obcím i široké veřejnosti s vodou lépe
hospodařit.

Tato akce se uskuteční společně s Národní výstavou hospodářských zvířat,
Národní výstavou myslivosti a Mezinárodním veletrhem proživočišnou
výrobu ANIMAL TECH. Tento komplex veletrhů byl vytvořen ve spoluprác i
s partnery a spoluorganizátory – profesními asociac emi, státní správou,
samosprávou a odborným školstvím.

Letošní ročník NATUR EXPO BRNO se bude zabývat
jedním z nejhrozivějších důsledků probíhající klimatické
změny – suchem a úbytkem vody v krajině.

Více informací