KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Publikace k výročí 25 let monitoringu půd v České republice

20/02/17

Publikace k výročí 25 let monitoringu půd v České republice 15.2.2017   Čtvrtstoletí provozování monitoringu zemědělských půd je jedním ze základních a nenahraditelných podkladů pro rozhodování o směřování ochrany zemědělského půdního fondu a racionálního využívání půdy nejen v České republice, ale i v dalších zemích EU. V publikaci, kterou jsme pro Vás připravili, naleznete např. popis […]

Publikace k výročí 25 let monitoringu půd v České republice

15.2.2017 

 Čtvrtstoletí provozování monitoringu zemědělských půd je jedním ze základních a nenahraditelných podkladů pro rozhodování o směřování ochrany zemědělského půdního fondu a racionálního využívání půdy nejen v České republice, ale i v dalších zemích EU.

V publikaci, kterou jsme pro Vás připravili, naleznete např. popis základních metodických přístupů, charakteristiku sítě monitorovacích ploch z pedologického hlediska, změny obsahů přístupných živin, obsahy rizikových látek a prvků v půdách… Samostatná kapitola je věnována mikrobiologii půd.

Více informací k monitoringu půd.

Přílohy

Publikace – Monitoring zemědělských půd v České republice 1992 – 2013 (PDF, 7 MB)

zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský »