KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Strategické cíle resortu do roku 2030

13/02/17
Kateřina Patočková

Ministerstvo zemědělství chce podpořit exportní dynamiku českých vývozců zejména do třetích zemí. Touto cestou chce snižovat závislost českých vývozců na jednotném trhu EU, který je už poněkud nasycen, a vyvážet produkci s vyšší přidanou hodnotou.

Strategické cíle resortu do roku 2030

Ministerstvo zemědělství chce podpořit exportní dynamiku českých vývozců a to zejména do třetích zemí. Touto cestou chce snižovat závislost českých vývozců na jednotném trhu EU, který je už poněkud nasycen, a vyvážet produkci s vyšší přidanou hodnotou.

Strategické cíle stanovené Ministerstvem zemědělství:

    Zvýšení exportní výkonnosti zejména produktů s vyšší přidanou hodnotou a hledání nových odbytišť mimo EU

 
Příklady opatření k naplňování strategických cílů:

    Cílení proexportní podpory na vybrané prioritní země

    Optimální fungování a další rozšiřování sítě zemědělských diplomatů ve třetích zemích

    Pokračování v aplikaci dotačního programu Ministerstva zemědělství „Podpora účasti na mezinárodních výstavách a veletrzích v zahraničí“

    Realizace podnikatelských misí ministra zemědělství do třetích zemí

   Širší zpřístupnění služeb ČEB (Česká exportní banka) a EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost) zemědělsko-potravinářským podnikům

 
Příklady dotační politiky:

Národní dotace:

    9.H. – Podpora účasti na mezinárodních výstavách a veletrzích v zahraničí. (Nově je rozšířen i na veletrhy a výstavy, které nejsou pod patronací Ministerstva zemědělství. Úhrady se týkají např.: nájmu výstavní plochy bez vybavení, úhrada cestovních nákladů a úhrada registračního poplatku.)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené