KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

SZIF začíná vydávat rozhodnutí na produkci bílkovinných plodin, chmel a konzumní brambory

10/02/17
Kateřina Patočková

Dnešním dnem SZIF, který administruje zemědělské dotace, vydávat rozhodnutí na VCS – bílkovinné plodiny

SZIF začíná vydávat rozhodnutí na produkci bílkovinných plodin, chmel a konzumní brambory

Praha 6. února 2017 – Dnešním dnem začíná Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který  administruje  zemědělské  dotace, vydávat rozhodnutí na VCS – bílkovinné plodiny. V těsném sledu budou následovat rozhodnutí na chmel a konzumní brambory. Na uvedené dotace, o které se žádalo v rámci Jednotné žádosti 2016, jsou vyčleněny tyto částky: Na bílkovinné plodiny téměř 460 milionů korun, na chmel přes 85 milionů korun a na konzumní brambory přes 50 milionů korun.

Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) je zaměřena na citlivé sektory, které čelí určitým obtížím, ale zároveň jsou velmi důležité z hospodářských, sociálních nebo jiných důvodů. Spadá sem také produkce bílkovinných plodin, chmele a konzumních brambor. Výše dotace, která podpoří pěstitele „citlivých“ komodit, se odvíjí od rozlohy způsobilé plochy, přičemž minimální rozloha je 1 ha. Celkově je na všechny tituly v rámci VCS, o které se žádalo v loňském roce, vyčleněno téměř 3,5 miliardy korun. Na bílkovinné plodiny, na které je určena částka 459,4 milionu korun, vydává SZIF rozhodnutí k platbám již dnes.  Na chmel je pro žadatele připraveno přes 85,6  milionu korun, rozhodnutí na tuto  platbu se začne rozesílat od 9. února, a  na konzumní brambory s celkovým rozpočtem 50,3 milionu korun se budou vydávat rozhodnutí od 13. února.

Snahou SZIF je, aby zemědělci obdrželi peníze v co nejkratším termínu. Vydávání rozhodnutí o platbě se proto snažíme maximálně urychlit. U dotačních titulů Jednotné žádosti 2016 se nám daří rozesílat rozhodnutí v mnohem kratší době, než je uvedeno v harmonogramu, a to i o několik týdnů.

Pro výplatu podpory je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby v rámci urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu urychlí. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových
stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.

Tento formulář lze podat nejdříve po doručení rozhodnutí jedním z následujících způsobů:
1. prostřednictvím Portálu farmáře
2. přes datovou schránku
3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF
4. poštou
5. e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem.

V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla: 222 871 871 nebo e-mailu: info@szif.cz.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF
Státní  zemědělský  intervenční  fond  je  akreditovanou  platební  agenturou  pro  provádění  opatření  Společné  zemědělské  politiky financovaných z Evropského  zemědělského  záručního  fondu,  Evropského  zemědělského  fondu  pro  rozvoj  venkova  a  Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpo r 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Nezařazené