KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Výrobky se značkou KLASA a Regionální potravina opět při průběžných kontrolách nezklamaly

20/02/17

Zdroj: http://www.regionalnipotravina.cz/o-projektu/aktuality/vyrobky-se-znackou-klasa-a-regionalni-potravina-opet-pri-prubeznych-kontrolach-nezklamaly/

Výrobky se značkou KLASA a Regionální potravina opět při průběžných kontrolách nezklamaly

14. 2. 2017

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) shledala potraviny oceněné značkou KLASA a Regionální potravina v roce 2016 téměř bez závad. Jak uvedla SZPI v tiskové zprávě ze dne 10. 2. 2017, pravidelně již 14 let uskutečňuje kontrolní akci na potraviny označené značkou kvality KLASA. Na základě kontrol v roce 2016 prokázaly potraviny oceněné značkou KLASA a Regionální potravina velmi vysokou míru kvality i bezpečnosti. U žádné z hodnocených šarží výrobku inspektoři nezjistili porušení bezpečnostních parametrů. Pouze v několika případech byly zjištěny drobné jakostní nedostatky např. ve značení na etiketě. Díky průběžným kontrolám dozorových orgánů se daří odhalovat případné nedostatky u oceněných potravin a spotřebitelé tak mohou důvěřovat logu KLASA a Regionální potravina na výrobcích a vybírat podle nich při každodenním nákupu.

Více informací naleznete na: http://www.szpi.gov.cz/clanek/potraviny-ocenene-znackou-klasa-a-regionalni-potravina-v-roce-2016-temer-bez-zavad.aspx