KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Výzva k účasti na největším a nejvýznamnějším mezinárodním zemědělském a potravinářském veletrhu SIAM

15/02/17
Kateřina Patočková

V rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie připravuje Velvyslanectví ČR v Rabatu ve spolupráci se zahraničním zastoupením agentury CzechTrade v Casablance a MZe ČR účast na mezinárodním zemědělském a potravinářském veletrhu SIAM

Výzva k účasti na největším a nejvýznamnějším mezinárodním zemědělském a potravinářském veletrhu SIAM

6.2.2017 – V rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie připravuje Velvyslanectví ČR v Rabatu ve spolupráci se zahraničním zastoupením agentury CzechTrade v Casablance a MZe ČR účast na mezinárodním zemědělském a potravinářském veletrhu SIAM. Jedná se o největší a nejvýznamnější veletržní akci v Maroku, u které se počet návštěvníků pohybuje každoročně okolo 1 milionu.

V pořadí 12. ročník proběhne ve dnech 18.–23. 4.2017 v Meknesu a ponese tematický název „Pro zodpovědný agrobyznys a udržitelný rozvoj zemědělství“.

Slavnostní zahájení za účasti marockého krále je plánováno dne 18.4.2017, v průběhu následujících tři dnů budou probíhat odborné semináře a kulaté stoly, tzv. dny profesionálů. Poté bude veletrh otevřen široké veřejnosti. Expertní debata bude tradičně probíhat ve zvláštní zóně pro profesionály.

Cílem české účasti je:

    zviditelnit české firmy, produkty a technologie na marockém trhu,
    přiblížit marocký trh a jeho fungování českým exportérům z oblasti zemědělství, zemědělské techniky a potravinářství,
    překonat stávající obavy českých firem z jazykové a kulturní bariéry,
    optimalizovat náklady spojené s cestou a společnou účastí na veletrhu.

Na společném stánku Velvyslanectví ČR v Rabatu a MZe ČR bude probíhat přímá propagace české zemědělské techniky, technologií a výrobků, několik dalších firem se veletrhu zúčastní formou katalogové prezentace.  

Podrobné info k veletrhu SIAM jsou dostupné na webu www.salonagriculture.ma.
kontakt: contact@salon-agriculture.ma
tel. +212 535 460 300/301
vedoucí oddělení styku s veřejností pí Amína Bennis
tel. +212 535 460 302
fax: +212 535 460 305
GSM: +212 670 747 916, +212 661 429 467
e-mail: a.bennis@salon-agriculture.ma

Firmy, které mají o účast na předmětném veletrhu zájem, se mohou obrátit
na Jana_Kostrounova@mzv.cz nebo na vladimira.kantorova@mze.cz, a to do 28.2.2017.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »