KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Příjem žádostí o doplnění do seznamu lektorů vzdělávacích subjektů

15/03/17
Kateřina Patočková

Ministerstvo zemědělství, odbor vědy, výzkumu a vzdělávání zahajuje dnem 13. 03. 2017 příjem žádostí o doplnění do seznamu lektorů vzdělávacích subjektů

Příjem žádostí o doplnění do seznamu lektorů vzdělávacích subjektů

V Praze dne 13. března 2017 – Ministerstvo  zemědělství,  Odbor  vědy,  výzkumu  a  vzdělávání  zahajuje  dnem 13. 3. 2017  příjem  žádostí  o  doplnění  do  seznamu  lektorů  vzdělávacích  subjektů, kterým MZe udělilo akreditaci vzdělávacích subjektů pro potřeby opatření Předávání znalostí a Informační akce (operace 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce) Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (od 2. kola příjmu žádostí).

Příjem žádostí bude ukončen 31. 3. 2017.
Bližší podmínky doplnění seznamu lektorů jsou uvedeny v příloze.
Žádosti, prosím, zasílejte na adresu:
Ministerstvo zemědělství
odbor 14150
Ing. Lucie Vaňousková
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 – Nové Město
V případě potřeby dalších informací ohledně doplnění do seznam u lektorů vzdělávacích subjektů kontaktujte prosím Ing. Lucii Matěnovou, e-mail:
lucie.matenova@mze.cz; tel: 221 812 360.

Přílohy:
Příloha č. 1 Podmínky doplnění do seznamu lektorů
Příloha č. 2 Čestné prohlášení lektora

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Akce a semináře