KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Program 129 310 – I. výzva Ministerstva zemědělství

31/03/17
Kateřina Patočková

Cíl programu je podpora obnovy a budování závlahového detailu (tj. koncových částí závlahových systémů), modernizace závlahových zařízení a zefektivnění provozu stávajících závlahových soustav

Program 129 310 – I. výzva Ministerstva zemědělství

28.3.2017 – I. výzva Ministerstva zemědělství k podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 310 „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa“

Stáhnout soubor


28.3.2017 – Cílem programu 129 310 je podpora obnovy a budování závlahového detailu (tj. koncových částí závlahových systémů), modernizace závlahových zařízení a zefektivnění provozu stávajících závlahových soustav.

Implementací programu by mělo být dosaženo snížení potřeby vody na závlahy, energetické i personální náročnosti provozu závlahových soustav, větší flexibility závlahových systémů při plnění rozdílných požadavků na závlahové systémy a snížení celkové spotřeby vody na závlahovou dávku.

Ke stanovení základních podmínek programu jsou určena Pravidla České republiky – Ministerstva zemědělství č. j. 29419/2016-MZE-15152 pro poskytování podpory z programu 129 310 „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa“.

Formuláře a další podrobnosti jsou uvedeny v Pravidlech (viz příloha). Pro vyplnění formuláře S09 je nezbytné vytvoření osobního účtu v programu EDS na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rezortni/.

Přílohy

    Pravidla Programu 129 310 (PDF, 904 KB)
    Formulář pro Program 129 310 (DOC, 234 KB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené