KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dřevěný obalový materiál a jeho použití v mezinárodním obchodu – Seminář Brno 11.5.2017

19/05/17
Kateřina Patočková

11. 5. 2017 – ÚKZÚZ v Brně uspořádal odborný workshop

Dřevěný obalový materiál a jeho použití v mezinárodním obchodu – Seminář Brno 11.5.2017

16.5.2017 – Dne 11. května 2017 uspořádal ÚKZÚZ v Brně pro provozovatele zařízení k hubení škodlivých organismů, výrobce dřevěných obalů a vývozce, kteří prostřednictvím dřevěných obalů přepravují zboží, odborný workshop zaměřený na aktuální stav na tomto úseku.

Na workshopu zazněly informace týkající se současného stavu a připravované legislativní změny, které se týkají systému certifikace subjektů provozujících zařízení k hubení škodlivých organismů a výrobců dřevěných obalů.  Přímo navazujícím tématem byl dovoz a vývoz zboží prostřednictvím těchto obalů, škodlivé organismy vázané na dřevěné obaly a rovněž byly prezentovány nejčastější závady při výrobě obalů a jejich použití.  Součástí prezentací byla i praktická ukázka poškození dřeva a závadných obalů.  K uvedeným tématům probíhala průběžně diskuze, což považujeme za velký přínos této akce.

Na základě zaznamenaných požadavků a ohlasů na dříve uskutečněné akce pořádá ÚKZÚZ další stejně zaměřený workshop dne 8. 6.2017 v Praze a následovat budou workshopy v Plzni a Ostravě (Opavě). ÚKZÚZ je nadále nápomocen při řešení požadavků vývozců a výrobců dřevěných obalů, aby se situace na tomto úseku zlepšovala.
Přílohy

    Seminář Brno – video MP4 (MP4, 3 MB)

zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský »