KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Povolení herbicidních přípravků na bázi linuronu byla ukončena

10/06/17

Povolení herbicidních přípravků na bázi linuronu byla ukončena 4.6.2017 – ÚKZÚZ informuje, že na základě aktuálně platného nařízení EK došlo k ukončení platnosti povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinnou látku linuron. Přípravky s touto účinnou látkou je umožněno uvádět na trh nejdéle do 3. 12. 2017. Nakoupené zásoby přípravků lze potřebovávat nejdéle do 3. […]

Povolení herbicidních přípravků na bázi linuronu byla ukončena

4.6.2017 – ÚKZÚZ informuje, že na základě aktuálně platného nařízení EK došlo k ukončení platnosti povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinnou látku linuron. Přípravky s touto účinnou látkou je umožněno uvádět na trh nejdéle do 3. 12. 2017. Nakoupené zásoby přípravků lze potřebovávat nejdéle do 3. 6. 2018.

Dne 2. března 2017 vstoupilo v platnost prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2017/244 ze dne 10. února 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009), neobnovuje schválení účinné látky linuron, a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Na základě článku 1 tohoto nařízení došlo k ukončení platnosti těchto povolení.

Ivana Kršková, PR

Přehled zrušených povolení referenčních přípravků na bázi LINURONU za období: 9. 2. – 3. 6. 2017 (PDF, 94 KB)

zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský »