KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Seznam odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize ke dni 15. června 2017

19/07/17
Kateřina Patočková

Seznam odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize ke dni 15. června 2017 Státní odrůdová kniha je úředním seznamem odrůd rostlin, které jsou v České republice zaregistrovány pro uznávání a uvádění do oběhu. Publikace dále obsahuje přehled odrůd, u kterých doba registrace uplynula nebo byla registrace zrušena v souladu s § 37 odst. 1 písm. a) […]

Seznam odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize ke dni 15. června 2017

Státní odrůdová kniha je úředním seznamem odrůd rostlin, které jsou v České republice zaregistrovány pro uznávání a uvádění do oběhu. Publikace dále obsahuje přehled odrůd, u kterých doba registrace uplynula nebo byla registrace zrušena v souladu s § 37 odst. 1 písm. a) až c) a f) a je stanovena podle § 34 odst. 6 nebo § 37 odst. 4 zákona lhůta pro uznávání a uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu.

Vydáno dne 30.6.2017. Soubor ke stažení.

zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský »