KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Začíná šetření o sadech

07/07/17

  Začíná šetření o sadech Publikováno: 19. 4. 2017 Od 20. dubna do 26. května bude probíhat šetření Českého statistického úřadu o ovocných sadech. Dotkne se více než tří tisíc pěstitelů, kteří produkují ovoce převážně pro trh. Předmětem šetření je počet ovocných stromů nebo keřů a výměra ovocných sadů podle jednotlivých druhů. U sadů hlavních druhů ovocných […]

 

Začíná šetření o sadech

Publikováno: 19. 4. 2017

Od 20. dubna do 26. května bude probíhat šetření Českého statistického úřadu o ovocných sadech. Dotkne se více než tří tisíc pěstitelů, kteří produkují ovoce převážně pro trh.

Předmětem šetření je počet ovocných stromů nebo keřů a výměra ovocných sadů podle jednotlivých druhů. U sadů hlavních druhů ovocných stromů, jako jsou jabloně, hrušně, meruňky a broskvoně, se zjišťuje také odrůdová skladba, skupiny podle ranosti, hustota výsadby a věková struktura.

„Pravidelné strukturální šetření se provádí jednou za pět let a týká se pěstitelů, kteří obhospodařují alespoň 0,2 hektaru ovocných sadů s produkcí ovoce určenou zcela nebo převážně pro trh. Proběhne na celém území České republiky. Přímo ale oslovíme jen některé zemědělce,“ uvádí předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Přibližně za 1 020 subjektů, které obhospodařují produkční ovocné sady, budou údaje převzaty z Registru sadů vedeného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Ostatní zemědělci vyplní standardní statistický výkaz. Pěstitelé vlastnící datovou schránku budou osloveni jejím prostřednictvím, zbývající obdrží výkaz poštou nebo je navštíví tazatelé ČSÚ.

Pracovníci ČSÚ zapojení do terénního zjišťování se budou prokazovat průkazem tazatele v kombinaci s občanským průkazem. Jejich identitu si lze ověřit prostřednictvím internetové aplikace, jež je dostupná na adrese www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele, zadáním 16místného kódu z průkazu. Všichni pracovníci ČSÚ jsou vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. V souladu s příslušnými právními předpisy jsou přísně dodržována pravidla ochrany důvěrnosti údajů.

„Šetření o ovocných sadech se provádí ve všech členských státech Evropské unie, ve kterých sady převyšují výměru 500 hektarů. Cílem je získat srovnatelné údaje o odrůdové a věkové struktuře ovocných sadů a intenzitě pěstování hlavních druhů ovocných stromů,“ doplňuje ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ Jiří Hrbek. Výsledná data jsou podkladem pro určení produkčního potenciálu ovocných sadů v jednotlivých státech a celé Evropské unii. Jsou důležitým podkladem pro formování a naplnění Společné zemědělské politiky.

Výsledky strukturálního zjišťování charakterizující české ovocnářství zveřejní ČSÚ v říjnu.

Zdroj: ČSÚ