KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014 – 2020 (verze 3) – platná a účinná od 2. 8. 2017

03/08/17
Kateřina Patočková

Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014 – 2020 (verze 3) – platná a účinná od 2. 8. 2017 2.8.2017 – Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 (dále jen „Příručka“) je aktualizována v návaznosti na Pravidla pro žadatele pro 5. kolo příjmu žádostí, kde byla u některých operací zavedena povinnost předkládání vybraných příloh Žádostí o platbu elektronicky […]

Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014 – 2020 (verze 3) – platná a účinná od 2. 8. 2017

2.8.2017 – Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 (dále jen „Příručka“) je aktualizována v návaznosti na Pravidla pro žadatele pro 5. kolo příjmu žádostí, kde byla u některých operací zavedena povinnost předkládání vybraných příloh Žádostí o platbu elektronicky prostřednictvím nové aplikace na Portálu Farmáře „Projekty spolupráce PRV“.

V Příručce byly v této souvislosti aktualizovány následující kapitoly a přílohy:

  • kapitola 2.3 Zveřejnění výsledků projektu
  • přílohy č. 1 – 5 Formuláře pro zveřejnění výsledků projektů Spolupráce pro jednotlivé operace

Přílohy

Aktualizovaná Příručka (verze 3) (PDF, 1 MB)

Příloha č. 6 – Licenční ujednání – prohlášení autora zaměstnance a výhradní bezúplatná licenční smlouva pro užití v neomezeném rozsahu  (DOC, 34 KB)

Příloha č. 7 – Licenční ujednání – prohlášení autora a nevýhradní bezúplatná licenční smlouva pro užití v neomezeném rozsahu (DOC, 34 KB)

Příloha č. 8 – Souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů (DOC, 29 KB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené