KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dřepčíci ohrožují nově zakládané porosty řepek.

21/08/17

Dřepčíci ohrožují nově zakládané porosty řepek 17.8.2017 Škodlivost dřepčíků se rok od roku zvyšuje. Na základě monitoringu jsme zaznamenali jejich první silné výskyty, zejména v oblasti jižní Moravy (okres Znojmo) a dále v okrese Třebíč (k.ú. Moravské Budějovice). Doporučujeme pěstitelům řepky projít si své porosty a zjistit, zda se na výdrolech či na polích s […]

Dřepčíci ohrožují nově zakládané porosty řepek

17.8.2017
Škodlivost dřepčíků se rok od roku zvyšuje. Na základě monitoringu jsme zaznamenali jejich první silné výskyty, zejména v oblasti jižní Moravy (okres Znojmo) a dále v okrese Třebíč (k.ú. Moravské Budějovice). Doporučujeme pěstitelům řepky projít si své porosty a zjistit, zda se na výdrolech či na polích s čerstvě vzešlou řepkou neobjevují dospělci dřepčíků. K předcházení výskytu tohoto škůdce a nejspolehlivější ochranou je snížit podíl řepky v osevním postupu pod 15 %.

Na základě monitoringu dřepčíků rodu Phyllotreta a dřepčíka olejkového (Psylliodes chrysocephala) jsme koncem minulého týdne zaznamenali první silné výskyty dřepčíků rodu Phyllotreta v různých částech republiky. Nejčastěji se jedná o výskyty v oblasti jižní Moravy (okres Znojmo) a dále v okrese Třebíč (k.ú. Moravské Budějovice). Velké problémy jsou na pozemcích v blízkosti řepkoviště sklízeného tento rok. Na těchto polích dochází k masivnímu žíru. Zvláště u časněji setých řepek v nižším výsevu je ochrana v rizikových místech nutná, jinak by došlo ke 100% poškození a pozdější nutnosti porosty zaorat. V západních Čechách již v tomto týdnu probíhají první aplikace insekticidu. Nejspolehlivější ochranou je snížit podíl řepky v osevním postupu pod 15 %.

Doporučujeme pěstitelům řepky projít si své porosty a zjistit, zda se na výdrolech či na polích s čerstvě vzešlou řepkou neobjevují dospělci dřepčíků rodu Phyllotreta, případně se zaměřovat i na dřepčíka olejkového, který se začne objevovat po letní diapauze. Práh škodlivosti je 1 brouk na 1 metr řádku.

Proti dospělcům dřepčíků rodu Phyllotreta, případně dřepčíka olejkového lze aplikovat některý z kontaktních přípravků zveřejněný v Registru přípravků nebo v Rostlinolékařském portálu v metodikách na dřepčíky rodu Phyllotreta či dřepčíka olejkového.

Výskyt dřepčíků je po ošetření nutné sledovat a při opakovaném silném výskytu ošetření případně opakovat. Je doporučeno používat kontaktní přípravky na bázi pyretroidů. Škodlivost dřepčíků a dřepčíka olejkového se rok od roku zvyšuje. U dřepčíka olejkového je známa i jeho snížená citlivost vůči insekticidům na bázi neonikotinoidů, proto je vhodné rozhodování o ošetření volit přípravky na bázi pyretroidů.

Ivana Kršková, tisková mluvčí

zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský »