KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Regulace plevelů v ozimé řepce

28/08/17

Zdroj: uroda.cz

Regulace plevelů v ozimé řepce je v současnosti postavena především na preemergentním ošetření dvěma účinnými látkami. Jde o metazachlor a clomazone. Obě výše uvedené látky jsou součástí velkého množství herbicidů a jejich případná restrikce by mohla výrazným způsobem zkomplikovat zaběhnuté modely regulace plevelů v mnoha podnicích.

Uvádí to v článku v Úrodě č. 8/2017 doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., a prof. Ing. Josef Soukup, CSc., z České zemědělské univerzita v Praze. Jak dodávají, v ohrožení je především metazachlor, jehož dávkování již bylo v minulosti výrazně omezeno, přičemž se zvažuje další. Mimo to jsou herbicidy s touto účinnou látkou vyloučeny z používání v ochranných pásmech vodních zdrojů. Autoři připomínají, že díky clomazone se podařilo v řepce dostat pod kontrolu svízel přítulu a pomocí metazachloru byla zvládnuta ochrana proti heřmánkovitým plevelům. Na druhou stranu nadužívání těchto látek vedlo k řadě environmentálních problémů, ale také šíření mnoha plevelných druhů, které jsou k těmto látkám méně citlivé. Jde především o kakostovité plevele, violky, zemědým lékařský, chrpu modrou a některé brukvovité plevele.
V článku se dále zabývají možnostmi pre- a postemergentního ošetření ozimé řepky, technologií Clearfield a ochranou proti konkrétním plevelům.*