KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Školení IP ovoce – informace ke školením

21/08/17

Školení IP ovoce – informace ke školením za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce ovoce 16.8.2017 – Školení za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce ovoce podle § 12 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně […]

Školení IP ovoce – informace ke školením za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce ovoce

16.8.2017 – Školení za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce ovoce podle § 12 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

ve spolupráci

s Ovocnářskou unií České republiky

pořádají školení

za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce ovoce podle § 12 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“

V roce 2017 bude organizováno již jen jedno školení, a to dne 29. srpna od 8:00 v zasedací místnosti VŠÚO Holovousy s.r.o. Ti z žadatelů o podporu v integrované produkci ovoce, kteří ještě toto povinné školení neabsolvovali, mají poslední možnost se školení zúčastnit a splnit tak jednu z podmínek pro poskytnutí dotace.

Registrace na školení je možná přes webovou stránku Ovocnářské unie České republiky www.ovocnarska-unie.cz, kde jsou uvedeny potřebné informace ke školení a odkaz na přihlašovací formulář, a to pouze do 22. srpna 2017.

Program školení

8:00-8:30 Registrace

8:30-13:30 Školení

od 13:30 Oběd a výdej certifikátů ÚKZÚZ o absolvování školení

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »