KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Centra odborné přípravy – informace ze dne 13.9.2017

20/09/17
Kateřina Patočková

Centra odborné přípravy – informace ze dne 13.9.2017 13.9.2017 – Ministerstvo zemědělství ve své Koncepci vzdělávání definuje podporu vytvoření Center odborné přípravy (dále jen COP). Účelem podpory COP je zvýšení kvality odborného vzdělávání tj. seznámení žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s rezortními obory vzdělání (zemědělství, lesnictví, zahradnictví, vinařství, veterinářství, potravinářství a rybářství) […]

Centra odborné přípravy – informace ze dne 13.9.2017

13.9.2017 – Ministerstvo zemědělství ve své Koncepci vzdělávání definuje podporu vytvoření Center odborné přípravy (dále jen COP). Účelem podpory COP je zvýšení kvality odborného vzdělávání tj. seznámení žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s rezortními obory vzdělání (zemědělství, lesnictví, zahradnictví, vinařství, veterinářství, potravinářství a rybářství) s nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky.

COP, tj. střední školy a vyšší odborné školy s výše uvedenými obory vzdělání, byly vybrány výběrovou Komisí na národní úrovni na základě výběrových kritérií (nominace škol jednotlivými kraji, počty žáků a studentů v oborech požadovaných na trhu práce, zázemí pro odborný výcvik, výuka oborů s nadregionálním přesahem např. rybářství, vinařství, potravinářství, a poskytování dalšího vzdělávání).

Podpora bude poskytována na modernizaci a vybavení COP učebními pomůckami, které umožní žákům a studentům osvojit si základní odborné dovednosti nezbytné pro výkon budoucího povolání. Celková výše podpory v roce 2017 činí 50 mil Kč.

Příjem žádostí do dotačního programu byl ukončen 31. 7. 2017. Podáno bylo celkem 30 žádostí. Schváleno a zaregistrováno v Informačním systému programového financování (ISPROFIN) v části Evidenční dotační systém (EDS) bylo 30 žádostí.

Přílohy

    Centra odborne pripravy (DOC, 42 KB)
    Seznam žadatelů – dotační program 12971 Centra odborné přípravy  (XLS, 40 KB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené