KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Kulatý stůl – zemědělské školství v Jihomoravském kraji

15/09/17
Kateřina Patočková

KULATÝ STŮL – ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLSTVÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Motto – postřehy, hlasy z provozu: Hlas č. 1 – chybí "čistá" zemědělská škola, kde se absolvent naučí všechno, co k zaměření patří. Hlas č. 2 absolventi – vyučenci a středoškoláci nemají praktické návyky. Vysokoškoláci – chybí absolventi.   Zajisté, že je více postřehů nebo lépe závěrů […]

KULATÝ STŮL – ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLSTVÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Motto – postřehy, hlasy z provozu:

Hlas č. 1 – chybí "čistá" zemědělská škola, kde se absolvent naučí všechno, co k zaměření patří.

Hlas č. 2 absolventi – vyučenci a středoškoláci nemají praktické návyky. Vysokoškoláci – chybí absolventi.

 

Zajisté, že je více postřehů nebo lépe závěrů k tzv. zemědělského školství a nejen k němu. Výhrady k současnému stavu byly podnětem pro AK ČR, aby prostřednictvím svého prezidenta, Ing. Martina Pýchy, zorganizovala 13 interaktivních krajských setkání s cílem výměny názorů na budoucnost zemědělského školství v krajích. K setkání byly vyzváni zástupci ze strany státní správy a samosprávy (zástupci kraje, MZe ČR), zaměstnavatelů (zástupci regionálních AK ČR, Zemědělského svazu ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR atd.) a vzdělávacích institucí – škol s rezortním zaměřením.

V Jihomoravském kraji byla organizací pověřena Regionální agrární komora Jihomoravského kraje, která, prostřednictvím svého KIS (Krajské informační středisko), oslovila všechny tři skupiny se žádostí o přípravu k problematice:

a) Samospráva a státní správa (příslušný odbor lokalizovaného kraje, MZe ČR) – monitorovat aktuální stav zemědělského školství, vzdělávání, poradenství, představit vizi zemědělského školství v roce 2017 a roky navazující, monitoring dotační titulů Centra odborné přípravy a Školní závody, příležitost k využití finančních příležitostí pro vzdělávací instituce v rámci projektů, IROP, aktivity na podporu zemědělského školství – stipendia pro získávání žáků, soutěže atd.

b) Vzdělávací instituce (střední školy a VOŠ se zemědělskými obory daného kraje) – současné potřeby vzdělávacích institucí, vize potřeb v budoucnosti, náměty na zlepšení v oblasti školství, vzdělávání a poradenství, ohodnocení využití dotačního titulu COP, vize ke zlepšení nastavení dotačního titulu, vize a náměty ke zvýšení propagace škol.

c) Zaměstnavatelé (podnikatelské subjekty z daného kraje, Úřad AK ČR, regionální AK ČR, ZS ČR, ASZ ČR) – představit současné potřeby zaměstnavatelů, predikce a výsledky šetření potřeby pracovní síly v zemědělství, navrhovaná řešení, nabídka pracovních příležitostí pro absolventy zemědělských oborů, nabídka stipendií pro žáky zemědělských oborů, ohodnocení využití dotačního titul Školní závody, vize ke zlepšení nastavení dotačního titulu apod.

 

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje – Informační středisko řešilo realizaci "Kulatého stolu" ve dvou etapách.

Dne 2. 6. 2017 se sešli zástupci zaměstnavatelů (okresní AK, ZS ČR, ASZ ČR, …) ke sjednocení svých požadavků a stanovisek.

Dne 6. 6. 2017 se sešly všechny tři skupiny, jejich zástupci, ke společnému jednání. Uvádím pouze jejich představitele: Ing. Petr Hýbler (radní Jihomoravského kraje v oblasti regionálního rozvoje, venkova a zemědělství), Ing. Ludmila Gočálová (oddělení poradenství a vzdělávání MZe ČR), Ing. Václav Suchan, CSc., MBA (ředitel úřadu AK ČR), JUDr. Hana Poláková (vedoucí odboru školství Jihomoravského kraje), Ing. Lukáš Jurečka (ZS Brno a Znojmo), Ing. Václav Andrlík (ASZ Brno), Ing. Václav Hlaváček, CSc. (viceprezident AK ČR, předseda představenstva RAK Jmk).

Řízení setkání se ujal viceprezident AK ČR a předseda představenstva RAK Jmk Ing. Václav Hlaváček, CSc.

Výstup z jednání lze shrnout do následujících (v zastoupení přítomných) závěrů:

Ing. Ludmila Gočálová – podpora zemědělského školství prostřednictvím dotačního titulu, Center odborné přípravy, školních závodů, dále o zemědělské kvalifikaci atd.

Ing. Lukáš Jurečka – prezentace stavu struktury a potřeb pracovníků v rezortu financování školství (včetně mezd), vztah k rezortu a profesi.

Ing. Petr Hýbler – ke specifikaci oborů, kvalitě absolventů, vazeb činnosti zemědělců na klimatické a další faktory.

Ing. Václav Suchan, CSc., MBA – k problematice účelné kvalifikace (vázaná činnost), negativního obrazu o zemědělství a potravinářství, školské soustavy

JUDr. Hana Poláková – k problematice financování, prováděcích předpisů, personálních problémů, …

 Ing. Václav Hlaváček, CSc. – v závěru zhodnotil jako největší pozitivum, že se tyto tři "zájmové" skupiny sešly a shodly se v základních věcech jako: pohledu na zemědělství a jeho školství, koncentraci škol a jejich vybavení, financování, zaměření, prostupnost (základní, střední, …) problematice praxe i vázané činnosti (zemědělské činnosti) atd.

Poděkoval přítomným za účast, jejich čas a zejména snahu řešit problematiku zemědělského školství, za první krok k nezbytným změnám.

 

 

Jaromír Musil