KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Strukturální šetření v zemědělství 2016

18/09/17

Strukturální šetření v zemědělství – 2016 1    Úvod Strukturální šetření v zemědělství se konalo na podzim roku 2016 jako výběrové zjišťování. Svým obsahem a cílem navázalo na výběrová šetření v letech 2013, 2007, 2005, 2003 a celoplošné zemědělské sčítání Agrocenzus 2010. Strukturální šetření v zemědělství jsou součástí systematického vytváření statistik Společenství o struktuře zemědělských subjektů, […]

Strukturální šetření v zemědělství – 2016

1    Úvod
Strukturální šetření v zemědělství se konalo na podzim roku 2016 jako výběrové zjišťování. Svým obsahem a cílem navázalo na výběrová šetření v letech 2013, 2007, 2005, 2003 a celoplošné zemědělské sčítání Agrocenzus 2010. Strukturální šetření v zemědělství jsou součástí systematického vytváření statistik Společenství o struktuře zemědělských subjektů, které poskytují uživatelům statistiky srovnatelné výstupy ze všech členských států.
Cílem šetření je zjistit detailní a komplexní údaje o rozsahu českého zemědělství, tj. o velikosti, struktuře a vývoji zemědělských subjektů, jejich vybavenosti, výrobní orientaci a mimozemědělských a doplňkových činnostech. Zjištěné údaje se využívají ke klasifikaci zemědělských subjektů podle typu jejich výrobního zaměření, ekonomické velikosti.
Získaná data jsou využívána k aktualizaci Zemědělského registru vedeného Českým statistickým úřadem. Registr slouží jako základna pro každoroční zjišťování v zemědělství. Výsledky budou využity nejen pro formování zemědělské politiky v České republice, ale i Evropské unii.

I. Úvod     

II. Metodické vysvětlivky     

III. Výběr a metodika dopočtu     

IV. Souhrnná informace o zemědělských subjektech v roce 2016     

V. Tabulková část     

ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM
    
SUBJEKTY FYZICKÝCH OSOB
    
ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL – FYZICKÁ OSOBA
    
SUBJEKTY PRÁVNICKÝCH OSOB
    
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
    
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
    
AKCIOVÁ SPOLEČNOST
    
DRUŽSTVO
    

VI. Seznam zkratek

 

Všechna data publikace (1,8 MB ke stažení)    

 

Nebo data přímo z webu ČSÚ zde

zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz »