KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Ministerstvo zemědělství vydává druhé a třetí verze Pravidel pro žadatele a příjemce opatření vyhlašovaných v rámci 1., 3., 5. a 9. výzvy OP Rybářství 2014 – 2020

05/10/17
Kateřina Patočková

Ministerstvo zemědělství vydává druhé a třetí verze Pravidel pro žadatele a příjemce opatření vyhlašovaných v rámci 1., 3., 5. a 9. výzvy OP Rybářství 2014 – 2020 3.10.2017 – Ministerstvo zemědělství, Řídicí orgán OP Rybářství vydává druhé a třetí verze Pravidel pro žadatele a příjemce pro opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury, 5.2., záměr […]

Ministerstvo zemědělství vydává druhé a třetí verze Pravidel pro žadatele a příjemce opatření vyhlašovaných v rámci 1., 3., 5. a 9. výzvy OP Rybářství 2014 – 2020

3.10.2017 – Ministerstvo zemědělství, Řídicí orgán OP Rybářství vydává druhé a třetí verze Pravidel pro žadatele a příjemce pro opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury, 5.2., záměr b) Propagační kampaně a opatření 5.3. Investice do zpracování produktů. Aby byla odstraněna nejistota žadatelů/příjemců u opatření 2.2., záměr a) a 5.3. plynoucí z jiného možného výkladu způsobilosti výdajů dopravy, manipulace a uvedení do provozu, došlo k úpravě způsobilosti výdajů ve Specifických částech Pravidel.

Doprava, manipulace a uvedení do provozu jsou způsobilým výdajem, jsou-li účtovány příjemcem jako součást investice, a to v kódu/limitu/podlimitu, pod který je příslušná investice zařazena. U opatření 5.2., záměr b) v rámci 3. výzvy byla z důvodu zjednodušování Pravidel odstraněna možnost podávat etapové projekty. U opatření 5.2., záměr b) v rámci 9. výzvy byla na základě dokumentu Ministerstvem financí „Pravidla pro spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 2020“ snížena podpora (spolufinancování) u veřejných vysokých škol a výzkumných organizací na 95 %. Příspěvek z Evropského námořního rybářského fondu zůstává nezměněn ve výši 75 % a příspěvek ze státního rozpočtu činí 20 %. 5 % způsobilých výdajů musí příjemce financovat sám. Další drobné změny v Pravidlech u tohoto opatření vychází z koncepce jednotného metodického prostředí, jejímž gestorem je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Přílohy

    Pravidla pro žadatele a příjemce opatření 2.2. záměr a) OP Rybářství 2014 – 2020, 1. výzva, verze 3 (PDF, 1 MB)
    Pravidla pro žadatele a příjemce opatření 2.2. záměr a) OP Rybářství 2014 – 2020, 5 výzva, verze 2 (PDF, 1 MB)
    Pravidla pro žadatele a příjemce opatření 5.2. záměr b) OP Rybářství 2014 – 2020, 3. výzva, verze 2 (PDF, 722 KB)
    Pravidla pro žadatele a příjemce opatření 5.2. záměr b) OP Rybářství 2014 – 2020, 9. výzva, verze 2 (PDF, 1 MB)
    Pravidla pro žadatele a příjemce opatření 5.3. OP Rybářství 2014 – 2020, 1. výzva, 3. verze (PDF, 1 MB)
    Pravidla pro žadatele a příjemce opatření 5.3. OP Rybářství 2014 – 2020, 5. výzva 2. verze (PDF, 1 MB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené