KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Plocha vinic v České republice má stále rostoucí tendenci

05/10/17
Kateřina Patočková

Plocha vinic v České republice má stále rostoucí tendenci 4.10.2017 – Plocha vinic v České republice se i nadále zvyšuje, oproti minulému vinařskému roku se zvýšila o 78 hektarů. K tomu, že dochází ke koncentraci vinohradnické výroby odpovídají evidované údaje o počtu hospodařících pěstitelů. Tyto údaje, včetně údajů o odrůdové skladbě pěstované révy, vyplývají z […]

Plocha vinic v České republice má stále rostoucí tendenci

4.10.2017 – Plocha vinic v České republice se i nadále zvyšuje, oproti minulému vinařskému roku se zvýšila o 78 hektarů. K tomu, že dochází ke koncentraci vinohradnické výroby odpovídají evidované údaje o počtu hospodařících pěstitelů. Tyto údaje, včetně údajů o odrůdové skladbě pěstované révy, vyplývají z každoroční sumarizace údajů, kterou provádíme.

Vinohradníci a vinaři mají povinnost vést evidenční knihy. V nich vedou záznamy o plochách svých vinic, odrůdách a sklizni hroznů. Jsou zde vedeny i informace o výrobě vína. Evidenční knihy se uzavírají vždy ke konci vinařského roku. Pokud dojde ke změně údajů o vinicích, jako je změna plochy vinic, změna odrůdy a další skutečnosti, musejí veškeré změny nahlásit Ústřednímu a kontrolnímu ústavu zemědělskému do jednoho měsíce po jejich provedení.

Ze sumarizace těchto údajů nahlášených pěstiteli do registru vinic vyplývá, že plocha vinic k 31. červenci 2017 je 17 832 hektarů, to je o 78 hektarů více než ve stejném období minulého roku. Na této ploše hospodaří 17 932 pěstitelů. Jejich počet je menší než v minulém hospodářském roku o 301. Tyto údaje naznačují zvyšování koncentrace vinohradnické výroby.

Nejvíce se v České republice pěstují bílé moštové odrůdy, a to na ploše 12472 ha. Moštové modré odrůdy jsou vysázeny na 5 305 hektarech. Na zbylých 55 hektarech jsou vysázeny stolní a podnožové odrůdy a na malé části z nich jsou vedeny pokusy.

Ve vinařské oblasti Morava je plocha vinic 17 194 hektarů. Vinařská oblast Čechy obsahuje plochu 638 hektarů.

V letošním roce je nejvíce vysazovanou odrůdou Ryzlink rýnský, plochou 53 hektarů. Následuje Pálava – 52 hektarů a PIWI odrůda Hibernal 42 hektarů. Dalšími vysazovanými odrůdami jsou Ryzlink vlašský (41), Veltlínské zelené (39), Chardonnay (27), Sauvignon (26), Müller Thurgau (24), Tramín červený (21). Tuto skupinu uzavírá PIWI odrůda Solaris, plochou 20 hektarů.

Z modrých moštových odrůd se vysadilo nejvíce Modrého Portugalu a Merlotu shodně po téměř sedmi hektarech.

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí

zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský »