KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Pozemkové úpravy – zkušenosti s realizacemi

23/10/17
Ing. Eva Chromečková

31. října 2017, KD Olešnice, Křtěnovská 157, Prezentace zkušeností s realizacemi pozemkových úprav

 

Partner Krajského informačního střediska pro zemědělství a venkov Jihomoravského kraje, Celostátní síť  pro venkov

ve spolupráci s městem Olešnice na Moravě,

Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

a Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy, z.s.

Vás srdečně zvou na seminář spojený s exkurzí

Pozemkové úpravy – zkušenosti s realizacemi

31. října 2017

Kulturní dům, Křtěnovská 157, 679 74 Olešnice

Cílem semináře je lepší informovanost o možnostech využití pozemkových úprav, snadnější orientaci při přípravě, následné realizaci a efektivnějšímu využití pozemkových úprav. V rámci jednotlivých prezentací budou demonstrovány příklady dobré či naopak špatné praxe. Po obědě se uskuteční exkurze – komentovaná ukázka společných zařízení realizovaných z PRV 2014+

Pozvánka na seminář