KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Sazby přímých plateb pro rok 2017

25/10/17
Kateřina Patočková

Sazby přímých plateb pro rok 2017 23.10.2017Ministerstvo zemědělství stanovilo pro rok 2017 sazby přímých plateb. Mimořádně budou z důvodu sucha letos také vyplaceny zálohy na SAPS ve výši 70 %. Sazba jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) byla stanovena ve výši 3 377,73 Kč na hektar, sazba platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro […]

Sazby přímých plateb pro rok 2017

23.10.2017Ministerstvo zemědělství stanovilo pro rok 2017 sazby přímých plateb. Mimořádně budou z důvodu sucha letos také vyplaceny zálohy na SAPS ve výši 70 %.

Sazba jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) byla stanovena ve výši 3 377,73 Kč na hektar, sazba platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (greening) ve výši 1 853,35 Kč na hektar a sazba platby pro mladé zemědělce ve výši 844,43 Kč na hektar.

Vzhledem k nepříznivému průběhu počasí v první polovině letošního roku, kdy čeští zemědělci museli nést dopady sucha, a tím čelit i nepříznivé finanční situaci v některých sektorech zemědělské výroby, bylo České republice umožněno na základě předložených argumentů poskytnout vyšší zálohy na SAPS.

Součástí vícesložkového financování přímých plateb je i dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) pro tzv. citlivé komodity, jejichž prostřednictvím bude čerpána celková roční obálka ve výši téměř 3,3 mld. Kč.

Sektor VCS Sazby(Kč/jednotka)
Škrobové brambory 13 743,06
Chmel 15 965,20
Ovoce velmi vysoká pracnost 12 932,59
Ovoce vysoká pracnost 7 940,85
Zelenina velmi vysoká pracnost 11 462,28
Zelenina vysoká pracnost 4 083,80
Konzumní brambory 4 776,85
Cukrová řepa 6 540,43
Bílkovinné plodiny 2 989,64
Masná telata 8 560,25
Dojnice 3 597,20
Ovce a kozy 3 402,87

 

Všechny z uvedených dotací bude vyplácet Státní zemědělský intervenční fond. První zálohy přímých plateb mohou žadatelé očekávat již začátkem listopadu.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené