KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Emise amoniaku a zápachu z intezivních chovů drůbeže a prasat ve vztahu k Závěrům o BAT

30/11/17

Emise amoniaku a zápachu z intenzivních chovů drůbeže a prasat ve vztahu k Závěrům o BAT 23.11.2017 – Publikace pro zemědělce a odbornou veřejnost. V rámci předchozích aktivit byla vydána publikace pro zemědělce a odbornou veřejnost – Emise amoniaku a zápachu z intenzivních chovů drůbeže a prasat ve vztahu k Závěrům o BAT. Publikace obsahuje […]

Emise amoniaku a zápachu z intenzivních chovů drůbeže a prasat ve vztahu k Závěrům o BAT

23.11.2017 – Publikace pro zemědělce a odbornou veřejnost.

V rámci předchozích aktivit byla vydána publikace pro zemědělce a odbornou veřejnost – Emise amoniaku a zápachu z intenzivních chovů drůbeže a prasat ve vztahu k Závěrům o BAT.

Publikace obsahuje ucelený přehled problematiky IPPC i praktické ukázky měření a výpočtů emisí, stanovení BAT, základní legislativní rámec a odkazy na metodiku MŽP. Závěr publikace tvoří přehledové tabulky vybraných BAT technik doplněné jejich popisem a informací o způsobu, kterým povolovací orgán ověří aplikaci BAT v konkrétním provozu v rámci přezkumu podle zákona o integrované prevenci.

Emise amoniaku a zápachu (PDF, 5 MB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »