KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Tisková oprava v Pravidlech 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství pro 5. kolo příjmu žádostí

06/11/17
Kateřina Patočková

Tisková oprava v Pravidlech 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství pro 5. kolo příjmu žádostí 1.11.2017 – V Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z Programu rozvoje venkova ČR (dále jen „Pravidla“) pro operaci 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství platných pro 5. kolo příjmu žádostí došlo k tiskové chybě. V […]

Tisková oprava v Pravidlech 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství pro 5. kolo příjmu žádostí

1.11.2017 – V Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z Programu rozvoje venkova ČR (dále jen „Pravidla“) pro operaci 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství platných pro 5. kolo příjmu žádostí došlo k tiskové chybě.

V rámci preferenčního kritéria č. 1 vinou tiskové chyby nebyla uvedena nejvyšší možná úroveň velikosti investice (celkových výdajů projektu v Kč) nad 10 mil. Kč a příslušné bodové hodnocení obdobně jako ve 3. kole příjmu žádostí. Tato chyba neměla vliv na žadatelem nárokované bodového zvýhodnění, jelikož formulář Žádosti o dotaci byl nastaven správně, tedy včetně variant pro investice nad 10 mil. Kč.

Aktuální znění Specifických podmínek Pravidel s doplněnou úrovní velikosti investice nad 10 mil. Kč je k dispozici v elektronické podobě v příloze níže.

    Pravidla 8.6.1_5. kolo_po opravě tiskové chyby (PDF, 733 KB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené