KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Projekt: Bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin

08/01/18

Projekt: BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Projekt: BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN je spolufinancován Evropskou unií Cílem je seznámit účastníky s problematikou bezpečného používání přípravků na ochranu rostlin. Důraz bude kladen na zásady jejich správné aplikace a opatření pro minimalizaci znečišťování vod. Další část bude zaměřena na výskyt nelegálních přípravků na ochranu rostlin […]

Projekt: BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Projekt: BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN je spolufinancován Evropskou unií

Cílem je seznámit účastníky s problematikou bezpečného používání přípravků na ochranu rostlin. Důraz bude kladen na zásady jejich správné aplikace a opatření pro minimalizaci znečišťování vod. Další část bude zaměřena na výskyt nelegálních přípravků na ochranu rostlin na našem trhu a rizika, která představují jak pro ošetřenou plodinu, tak i pro životní prostředí a zdraví lidí.
Neméně důležité budou praktické informace týkající se novelizace Zákona č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči nabývajícího platnost 1. 12. 2017.
Projekt je zacílen zejména pro agronomy.

Datum konání semináře Místo konání semináře
15. leden 2018 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6 – Ruzyně
16. leden 2018 Wine Wellness Hotel Centro, Husova 8, 693 01 Hustopeče
30. leden 2018 Hotel UNO Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 897, 562 01 Ústí nad Orlicí
1. únor 2018 Motorest Zemědělské družstvo Kokory, 751 05 Kokory

08:30 09:00 Registrace účastníků

09:00 – 10:00 – CHEMICKÁ OCHRANA Z POHLEDU AK ČR – Ing. Jan Doležal, AK ČR, tajemník Úřadu
10:00 – 11:00 – PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN – Bezpečné používání přípravků. Aktivity a projekty CCPA – Ing. Michal Vokřál, CSc., Česká asociace ochrany rostlin

11:00 Přestávka

11:00 – 12:00 – PADĚLÁNÍ PŘÍPRAVKŮ – Nelegální přípravky na ochranu rostlin na našem trhu, úspora nebo nezodpovědný hazard? Novela Zákona 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči od 1. 12. 2017 – Ing. Miluše Dvoržáková, Česká asociace ochrany rostlin
12:00 – 13:00 – OCHRANA VOD – Zásady správné aplikace přípravků a základní opatření pro minimalizaci znečišťování vod – Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská

13:00 Oběd

13:00 – 14:00 – MODERNÍ ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ – Prospěšnost rostlinolékařství a problematika rostlinolékařské péče v zemědělství – Ing. Milan Zapletal, CSc., Česká společnost rostlinolékařská DISKUZE, ZÁVĚR

TERMÍNY KONÁNÍ všech seminářů celého cyklu (vždy 9:00 – 14:00h):

Registrace NEJPOZDĚJI do 2 pracovních dnů před konáním semináře na adrese: stejnarova@akcr.cz
Mgr. Šárka Štejnarová, DiS.:
Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 – Malešice;
Tel.: +420/733 581 302.

Akce bez registračního poplatku (vstupné, občerstvení, sborník zdarma).
Termíny i místa konání jsou předběžná v čase distribuce pozvánky.

zdroj: Agrární komora České republiky »