KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Mimořádný termín seminářů "Jak správně značit potraviny?"

21/02/18
Ing. Eva Chromečková

4. 4. 2018, Brno, mimořádný termín,seminář pro malé a střední producenty potravin

MIMOŘÁDNÝ SEMINÁŘ

 

JAK SPRÁVNĚ ZNAČIT POTRAVINY?

4. 4. 2018, Brno

 

 

Potravinářská komora si Vás dovoluje pozvat na seminář Jak správně značit potraviny?   

 

Během semináře se dozvíte obecné informace a pravidla o soutěži Regionální potravina v roce 2018, včetně legislativních požadavků na označování potravinářských výrobků, které budou doplněny praktickými zkušenostmi a ukázkami zástupců SVS a SZPI v daném kraji. V rámci semináře bude možné konzultovat s přednášejícími i konkrétní případy značení jednotlivých výrobků.

Program: registrace

9.00 – 9.30 registrace

9.30 – 10.30 zástupce Ministerstva zemědělství – legislativa, označování potravin, etikety

10.30 – 11.00 zástupce Státního zemědělského intervenčního fondu – informace o soutěži a Metodice o udělování značky Regionální potravina

11.00 – 11.15 přestávka

11.15 – 12.00 zástupce Státního zemědělského intervenčního fondu – praktické informace o největších problémech s označováním výrobků + praktické příklady, mechanismy kontroly

12.00 – 12.45 zástupce Státní veterinární správy – praktické informace o největších problémech s označováním výrobků + praktické příklady, mechanismy kontroly

12.45 – 13.00 diskuse a závěr semináře

13.00 – 13.45 oběd

Bližší informace včetně termínu, místa konání a harmonogramu semináře naleznete v přiložené pozvánce.

 

Závazné přihlášky na akci zasílejte na email: svobodova@foodnet.cz s uvedením jména, příjmení a společnosti, společně s vybraným termínem a místem konání (maximální kapacita míst je omezena).

VSTUPNÉ ZDARMA VČ. OBČERSTVENÍ

POZVÁNKA na seminář