KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

ÚKZÚZ zahájil plošný monitoring zavíječe zimostrázového v České republice

20/04/18
Kateřina Patočková

ÚKZÚZ zahájil plošný monitoring zavíječe zimostrázového v České republice 19.4.2018 – Z monitoringu zavíječe zimostrázového, jehož housenky v posledních letech výrazně poškozují rostlinu zimostrázu nejen na městské zeleni, ale i v zahrádkách, vyplývá vhodnost jarního chemického ošetření v lokalitách Praha-východ, Chrudim a dalších okresech Jihomoravského a Olomouckého kraje. Zároveň připomínáme, že aplikace přípravku se provádí […]

ÚKZÚZ zahájil plošný monitoring zavíječe zimostrázového v České republice

19.4.2018 – Z monitoringu zavíječe zimostrázového, jehož housenky v posledních letech výrazně poškozují rostlinu zimostrázu nejen na městské zeleni, ale i v zahrádkách, vyplývá vhodnost jarního chemického ošetření v lokalitách Praha-východ, Chrudim a dalších okresech Jihomoravského a Olomouckého kraje. Zároveň připomínáme, že aplikace přípravku se provádí až po vizuálním ověření skutečné přítomnosti škůdce na rostlině.

V posledních letech dochází k narůstajícímu poškození rostlin zimostrázu (Buxus) housenkami zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis). Od jara 2018 proto inspektoři ÚKZÚZ cíleně monitorují výskyt zavíječe zimostrázového plošně na území ČR. Pravidelné pozorování se provádí v průběhu celé vegetační sezóny k zachycení všech tří generací zavíječe zimostrázového s následným doporučením vhodného termínu aplikace přípravku na ochranu rostlin (POR).

Vhodný termín aplikace přípravku proti přezimujícím housenkám můžeme v tomto období doporučit již v některých okresech (Praha-východ, Chrudim, Olomouc, Přerov, Znojmo a Hodonín), kdy housenky zavíječe zimostrázového dosáhly fáze 4.-6. instaru (pozn. instar – vývojový stupeň larválního stadia hmyzu), opustily své úkryty mezi sepředenými listy a pohybují se aktivně na keřích, kde provádí žír. Zároveň upozorňujeme, že před samotnou aplikací POR je nutné prohlédnout keř a ověřit přítomnost housenek zavíječe zimostrázového.

Aktuální informace o výskytu, průběhu vývoje zavíječe zimostrázového a možném termínu ochrany v okresech ČR jsou veřejně dostupné na Rostlinolékařském portálu ÚKZÚZ v modulu Výskyt a prognóza ŠO – v nově zpřístupněné aplikaci Mapy výskytu nebo prostřednictvím přímého linku na homepage www.ukzuz.cz.

 

Veškeré informace uvedené v novince Rostlinolékařského portálů ÚKZÚZ, modulu "Mapy výskytu", slouží orientačně k upřesnění vhodného termínu aplikace přípravku na ochranu rostlin na vybrané škodlivé organismy v okresech ČR.

 

Důležité odkazy:

      Mapa výskytu

Informace o škůdci a ochraně

Ivana Kršková, tisková mluvčí