KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Hostia XXXI: Valného zhromaždenia SPPK

24/05/18

Hostia XXXI. Valného zhromaždenia SPPK 22. 05. 2018 XXXI. Valného zhromaždenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sa v Nitre zúčastnili viacerí významní hostia naprieč celým agropotravinárskym sektorom. Pred delegátmi vystúpila podpredsedníčka vlády SR a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Vo svojom príhovore sa dotkla aj súčasnej situácie so zneužívaním agrodotácií a vyhrocovaním […]

Hostia XXXI. Valného zhromaždenia SPPK

22. 05. 2018


XXXI. Valného zhromaždenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sa v Nitre zúčastnili viacerí významní hostia naprieč celým agropotravinárskym sektorom.

Pred delegátmi vystúpila podpredsedníčka vlády SR a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Vo svojom príhovore sa dotkla aj súčasnej situácie so zneužívaním agrodotácií a vyhrocovaním verejnej mienky. „V dnešnej dobe je jedinou cestou, akou dokážeme pozdvihnúť agrosektor, slušná a odborná diskusia. Tvrdiť však, že potravinovú sebestačnosť dokážu zabezpečiť malí a mladí, je častokrát zle chápané a interpretované“, vysvetlila G. Matečná.

Podpredsedníčka vlády priblížila prítomným delegátom najnovšie aktivity, na ktorých ministerstvo pracuje: zelená nafta, rizikový fond, zrýchlenie procesov pri vyplácaní priamych platieb. Hovorila aj o nekalých obchodných praktikách a zneužívaní dominantného postavenia niektorými obchodnými reťazcami a aj o pripravovanej zmene v zákone o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny.

„Nemôžeme stále podporovať automobilový priemysel, Slováci sa z áut nenajedia. Štát si musí uvedomiť strategickú dôležitosť nášho sektora a podľa toho sa aj správať“, doplnila ministerka.

Veľký potlesk za svoje vystúpenie dostal prezident Agrárnej komory ČR Zdeněk Jandejsek. Už v úvode svojho vystúpenia sa pýtal, či budeme odovzdávať náš sektor západným trhom.

Podľa Zdenka Jandejska ani Česká a ani Slovenská republika nedbá na to, že potraviny by sme si mali vyrobiť sami a že by sme si mali zaistiť sebestačnosť v potravinách mierneho pásma. „Súčasný stav je taký, že príprava Spoločnej poľnohospodárskej politiky je opäť ako pred 7 rokmi postavená tak, aby krajiny, ktoré majú obrovskú ekonomickú silu, si vytvorili ďalší priestor na získavanie trhu. Systém zastropovania je postavený len preto, aby sa malé hospodárstva v starých krajinách EÚ-15 mohli združovať a vytvárať ekonomickú výrobu. Naozaj si myslia politici, ktorí tu rozhodujú, že sme hlúpi a vieme toto všetko stráviť? Máme jedinečnú možnosť, aby sme si vytvorili rovnoprávne podmienky a povedali na rovinu, že jednotný trh v EÚ neexistuje. Hovoríme o voľnom pohybu osôb a kapitálu, a to je pravda, Ale jednotné podmienky pre obchod a potraviny nie sú. Nie je možné, aby sme konkurovali s niekým, kto má 3-4 násobne vyššie národné dotácie. Chcel by som Vám zapriať, aby ste sa aktívne všetci pričinili o to, aby sme mali skutočne po roku 2020 porovnateľné podmienky na spoločnom európskom trhu“, uzavrel svoj príhovor Zdeněk Jandejsek, prezident Českej agrárnej komory.

Výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány pred delegátmi uviedlo, že v rámci ZMOS-u budú podporovať tie projekty, ktoré umožnia v obciach a mestách dostať do jedální čerstvé regionálne potraviny a nie výrobky s niekoľkomesačnou trvanlivosťou. „Som presvedčení, že práve SPPK pri vyjednávaní o budúcej SPP pomôže tejto krajine, aby sme si zachránili a podporili to, čo tu máme“, uviedol J. Turčány.

Milan Dolňan, predseda Slovenskej lesníckej komory hovoril aj o nedostatku finančných prostriedkov v ich odvetví. Aj preto sú podľa M. Dolňana lesníci pripravení v budúcnosti podporiť Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru v organizovaní rôznych spoločných aktivít, ktoré by priniesli viac peňazí aj do agropotravinárskeho a aj do lesníckeho sektora.

Tomáš Malatinský, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení ocenil spoluprácu s SPPK. Poďakoval dnes už bývalému predsedovi SPPK Milanovi Semančíkovi za jeho odvedenú prácu a príkladnú spoluprácu s AZZZ.

Diskusia
V ďalšej časti sa delegáti valného zhromaždenia mohli zapojiť aj do diskusie. V nej vystúpil člen dnes už bývalého Predstavenstva SPPK Marián Kohút, ktorý rovnako hovoril o Spoločnej poľnohospodárskej politike. „Chcem upozorniť na vážnosť situácie vo vzťahu k Bruselu a na vybojovanie si lepších podmienok. Dištancujem sa od veľkých nadnárodných firiem a samozásobiteľských a polosamozásobiteľských fariem. V tejto sále sedí drvivá väčšina zástupcov profesionálnych rodinných fariem bez ohľadu na právnu formu a výmeru. Toto by mala byť nosná kategória, ktorá bude ťahať vidiek a aj v spolupráci s MPRV SR hovoriť o SPP“, zdôraznil Marián Kohút.

„Cukor sa stáva ohrozenou komoditou“, upozornil vedenie MPRV SR Adrián Šedivý zo Slovenských cukrovarov s.r.o. „Je zázrakom, že cukrovarnícky priemysel je ešte stále sebestačný. Je to tak vďaka pestovateľom. Ale upozorňujem, že kvôli zrušeniu používania neonikotinoidov budú mať pestovatelia výrazne sťažené pestovanie cukrovej repy. Preto by som z tohto miesta rád požiadal ministerstvo, aby sme zaradili cukor medzi základné komodity, ktoré si chce Slovensko aj v budúcnosti udržať. Patríme medzi málo krajín v EÚ, ktoré ho ešte majú“, ukončil svoje vystúpenie A. Šedivý.

Andrej Imrich, predseda Zväzu chovateľov ošípaných, informoval prítomných delegátov o dopadoch afrického moru ošípaných, ktorý vážne ohrozuje celý sektor chovu ošípaných a zároveň aj odbyt na Slovensku chovaných zvierat do Maďarska. „Kapacita na bitúnkoch je, ale je potrebné zabezpečiť odbyt tak, aby sa zo slovenských bitúnkov dostalo jatočné mäso a výrobky do obchodných reťazcov. 60% dovážame zo zahraničia a v rôznej kvalite. Niektoré mäsá sú veľmi nekvalitné, dokonca až na hrane únosnosti zdravia“, zdôraznil Andrej Imrich.

Stanislav Voskár, prezident Slovenského mliekarenského zväzu pripomenul vedeniu MPRV SR povinnosť obchodu zasielať povinné štatistické údaje pri mlieku, hydine, masle a vajciach. „Žiaľ, tieto štatistiky stále nevidíme. Chcel by som poprosiť, aby sme túto štatistiku zverejnili a mohli sa o ňu pri našej práci oprieť“, dodal S. Voskár.

V závere XXXI. VZ SPPK vystúpil novozvolený predseda Emil Macho. Podľa neho patrí medzi výzvy pre komoru najmä zvýšenie objemu finančných prostriedkov do odvetvia. Priorita pre rok 2019 je minimálne 70 miliónov eur a ich efektívne prerozdelenie najmä na citlivé komodity a živočíšnu výrobu. K prioritám patrí aj zvýšenie sebestačnosti v základných komoditách, zákon o odpadoch alebo neprimerané podmienky v obchodných vzťahoch. Rovnako je nevyhnuté, aby sa prijala národná pozícia po roku 2020 k Spoločnej poľnohospodárskej politike a dokument, národná stratégia v agropotravinárstve.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

Zdroj: www.sppk.sk