KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Začala sklizeň raných brambor

13/06/18

Začala sklizeň raných brambor.  Podle ministra Milka české bramborářství potřebujeme pro naši krajinu i náš jídelníček 11. 06. 2018 11.6.2018 – Plochy brambor pro výrobu škrobu stouply, dlouholetý pokles ploch polí s pozdními bramborami se podařilo téměř zastavit. Ministerstvo zemědělství (MZe) podporuje bramborářství prostřednictvím evropských i národních dotací. Například loni na ně poskytlo formou dobrovolné […]

Začala sklizeň raných brambor.

 Podle ministra Milka české bramborářství potřebujeme pro naši krajinu i náš jídelníček

11. 06. 2018


11.6.2018 – Plochy brambor pro výrobu škrobu stouply, dlouholetý pokles ploch polí s pozdními bramborami se podařilo téměř zastavit. Ministerstvo zemědělství (MZe) podporuje bramborářství prostřednictvím evropských i národních dotací. Například loni na ně poskytlo formou dobrovolné podpory vázané na produkci 130 milionů korun. Uvedl to ministr zemědělství Jiří Milek na dnešní tiskové konferenci Českého bramborářského svazu v Přerově nad Labem.

„Bramborářství do naší krajiny přirozeně patří, podporuje péči o ni a taky zajišťuje pracovní místa lidem na venkově, proto se ho snažíme udržet a rozvíjet. Brambory jsou zařazené mezi citlivé komodity, jejich pěstitelé tak mají možnost využít přímé platby ze zdrojů Evropské unie. Na brambory šlo loni formou dobrovolné podpory vázané na produkci přibližně 130 milionů korun, “ řekl ministr zemědělství Jiří Milek.

V loňském roce bylo podpořeno téměř 6 000 hektarů brambor pro výrobu škrobu částkou 13 743 korun na hektar a přes 10 000 hektarů konzumních brambor částkou 4 777 korun na hektar.

Plochy pozdních konzumních brambor v České republice dlouhodobě klesaly, ale v posledních letech se podařilo pokles víceméně zastavit. Naopak plochy brambor pro produkci škrobu v posledních letech rostou. Tento trend bude podle předpokladů MZe pokračovat i letos.

„V nedávno předloženém návrhu nových pravidel Společné zemědělské politiky po roce 2020 Evropská komise plánuje snížit platby větším zemědělským podnikům, k nimž u nás patří podstatná část pěstitelů brambor. Návrh považuji jen za prvotní, který se bude v diskusi s jednotlivými členskými zeměmi upravovat a měnit. Ministerstvo zemědělství bude intenzivně prosazovat, aby takzvané zastropování přímých plateb bylo dobrovolné a negativní dopady na naše zemědělce byly co nejnižší,“ uvedl ministr Milek.

Podíl brambor k výrobě bramborového škrobu a konzumních brambor v ČR

Plocha

brambor pro výrobu škrobu

(ha)

Plocha

brambor pozdních konzumních

(ha)

Plocha

brambor raných

(ha)

2015

4 868

18 823

2 179

2016

5 310

18 954

2 369

2017

6 045

18 532

2 091

Pramen: ČSÚ s dopočtem za domácnosti

V národních dotacích mohou pěstitelé dostat příspěvek na ozdravování polních a speciálních plodin, například na prevenci proti šíření chorob brambor nebo testování množitelského materiálu.

Ministerstvo se aktivně věnuje propagaci brambor. Na projekt Českého bramborářského svazu „Brambory – zdravá zelenina“ poskytlo v roce 2017 celkem 294 000 Kč a letos 175 000 Kč.

Aktuální informace o sklizni raných brambor

V prvním červnovém týdnu byla v Polabí zahájena sklizeň domácích raných brambor. V této fázi jde o plochy, které byly po výsadbě nakryty netkanou textilií jako ochranou proti mrazíkům. Sklizeň tak začala o týden dříve, než je obvyklé. Přestože je na úplném začátku, lze předpokládat průměrnou úrodu v dobré kvalitě. Podobná situace je i v sousedních státech. Sklizeň raných brambor byla zahájena například také v Rakousku, Německu a Polsku.

Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství