KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Kam dočasně uložit kalamitní dříví? Skladů je nedostatek. Ministerstvo proto připravilo katalog volných ploch

04/07/18
Kateřina Patočková

Kam dočasně uložit kalamitní dříví? Skladů je nedostatek. Ministerstvo proto připravilo katalog volných ploch 2.7.2018 – Tisková zpráva – Podrobný elektronický katalog volných ploch využitelných k dočasnému skladování dříví připravilo Ministerstvo zemědělství (MZe) pro vlastníky lesů a zpracovatele dříví. Reaguje tak na vysokou poptávku po skladovacích prostorách vzhledem k nutné těžbě po větrných kalamitách a […]

Kam dočasně uložit kalamitní dříví? Skladů je nedostatek. Ministerstvo proto připravilo katalog volných ploch

2.7.2018 – Tisková zpráva – Podrobný elektronický katalog volných ploch využitelných k dočasnému skladování dříví připravilo Ministerstvo zemědělství (MZe) pro vlastníky lesů a zpracovatele dříví. Reaguje tak na vysokou poptávku po skladovacích prostorách vzhledem k nutné těžbě po větrných kalamitách a poškození kůrovcem.

Katalog Ministerstva zemědělství obsahuje informace o skladovacích možnostech institucí ve všech krajích a okamžitě jej mohou využít vlastnící lesů i zpracovatelské firmy. Rozsáhlá kůrovcová kalamita a několik větrných smrští v ČR i v sousedních státech totiž zahltily dřevozpracující kapacity, takže dle odhadu nebude do konce roku možné najít odbyt až pro 2,4 milionu metrů krychlových kalamitního dřeva ze státního i soukromého majetku.

Ministerstvo zemědělství zajistí průběžné doplňování informací do katalogu, jehož aktuální vydání je možné získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz v záložce lesy/lesnictví/pěstování a ochrana lesů.

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/

Na přípravě katalogu dočasných skladů dříví MZe spolupracovalo s Ministerstvem obrany, Českými drahami, Správou železniční dopravní cesty, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státním pozemkovým úřadem, Správou státních hmotných rezerv a Asociací krajů České republiky, které vytipovaly vhodné plochy ve správě a vlastnictví.

Ministerstvo zemědělství z kapacitních důvodů nemůže poskytnutí skladových ploch zprostředkovávat, zájemci o využití konkrétních ploch ke skladování se musí domlouvat přímo s příslušnými kontaktními osobami uvedenými v katalogu u jednotlivých ploch.

Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství

Katalog ploch pro skladování dřeva (zde)- Katalog ploch vhodných pro skladování dřeva zpracovaný Ministerstvem zemědělství k datu 28. 6. 2018

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR