KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Možnost mimořádného příkrmu na druhově bohatých pastvinách z důvodu sucha

24/07/18
Kateřina Patočková

Možnost mimořádného příkrmu na druhově bohatých pastvinách z důvodu sucha 16.7.2018 – Vzhledem k výskytu sucha v roce 2018 je možné na zasažené díly půdních bloků, zařazené do titulu druhově bohaté pastviny, podat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) oznámení zásahu vyšší moci – suchem. Na základě tohoto oznámení je výjimečně možné na druhově bohatých pastvinách […]

Možnost mimořádného příkrmu na druhově bohatých pastvinách z důvodu sucha

16.7.2018 – Vzhledem k výskytu sucha v roce 2018 je možné na zasažené díly půdních bloků, zařazené do titulu druhově bohaté pastviny, podat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) oznámení zásahu vyšší moci – suchem.

Na základě tohoto oznámení je výjimečně možné na druhově bohatých pastvinách provádět příkrm pasených zvířat, který je zde za normálních okolností zakázán (§ 19 odst. 11 písm. f) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenviromentálně-klimatických opatření).

Oznámení zásahu vyšší moci – suchem (na formuláři SZIF) je nutné podat na místě příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF (OPŽL). Jako relevantní bude bráno v potaz na těch dílech půdních bloků, ke kterým bude zasažení zemědělským suchem doloženo Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). Provádění příkrmu bude pardonováno nejvýše 15 pracovních dní před podáním oznámení o zásahu vyšší moci.

při provádění příkrmu nesmí docházet k devastaci druhově bohatých pastvin například tím, že bude příkrm po celou dobu trvání výjimečné situace prováděn na jednom místě.

Možnost mimořádného příkrmu na druhově bohatých pastvinách z důvodu sucha (ke stažení zde).

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR