KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Prezident uvedl stanovisko k SZP EU

25/07/18
Kateřina Patočková

Prezident uvedl stanovisko k SZP EU Pracovní skupina ke společné zemědělské politice Copa Cogeca projednala legislativní návrhy k SZP po roce 2020. Zasedání za Agrární komoru České republiky zúčastnil prezident Zdeněk Jandejsek, který prezentoval stanovisko České republiky. Prezident ve svém vystoupení zdůraznil, že Agrární komora ČR plně podporuje stanovisko Copa Cogeca k návrhu společné zemědělské […]

Prezident uvedl stanovisko k SZP EU

Pracovní skupina ke společné zemědělské politice Copa Cogeca projednala legislativní návrhy k SZP po roce 2020. Zasedání za Agrární komoru České republiky zúčastnil prezident Zdeněk Jandejsek, který prezentoval stanovisko České republiky. Prezident ve svém vystoupení zdůraznil, že Agrární komora ČR plně podporuje stanovisko Copa Cogeca k návrhu společné zemědělské politiky po roce 2020. Současný návrh rozpočtu pro SZP je nedostatečný, vždyť tvoří jen 0,3 % HDP. Zdeněk Jandejsek zdůraznil, že s tak nízkou podporou, jak je vyčleněna na následující období, není možné zajistit všechny požadavky, které EU od zemědělců vyžaduje. Potraviny, voda a energie jsou přece základními faktory pro existenci lidstva. Dále zdůvodnil i postol k navrhovanému zastropování.

Pro budoucnost EU a její konkurenceschopnost je nezbytní, aby Evropa podporovala produktivitu práce, precizní zemědělství či zlepšení život obyvatel na venkově, a ne aby přijímala rozhodnutí, která jdou opačným směrem. Zároveň na příkladu dovozu potravin poukázal na zhoršení podmínky pro zemědělce, či zvyšující zátěž pro životní prostředí. EU by se měla zaměřit na uhlíkovou stopu a trvat na tom, aby nebyly převážené potraviny a produkty, které dokáží zemědělci v dané zemi vyprodukovat. Vždyť jen do České republiky přichází ročně více než stotisíc kamionů s potravinami, a to bez těch, které přes republiku vozí zboží do jiných zemí. Zdeněk Jandejsek poukázal i na demografický vývoj, který počítá  nejen s nárůstem populace ve světě, ale také s nárůstem požadavků na výrobu potravin. Trend, kdy zemědělce budeme omezovat je však krokem zpět. Agrární komora ČR se aktivně zapojuje do diskusí a zasílá nejen reakce na zveřejněné dokumenty, ale i návrhy na změny a možné řešení budoucí SZP, Přestože jednání se z důvodu letních dovolených v Bruselu se na šest týdnů zastaví, využije komora i toto období k jednáním a diskusím o budoucnosti evropského zemědělství.

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., úřad AK ČR

Zdroj: Agrární komora České republiky