KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Regionální potravina Jihomoravského kraje na Jihomoravských krajských dožínkách v Boskovicích

27/08/18
Ing. Eva Chromečková

sobota 1. 9. 2018, areál parku Boskovice a pódium letního kina Boskovice, 9:00 – 21:00 hodin

     

Jihomoravští výrobci převezmou ocenění za své úspěšné výrobky

1. 9. 2018, areál parku Boskovice – pódium letního kina

slavnostní předání 15:20 – 16:30 hodin

prezentace, ochutnávka a prodej 9:00 – 17:00 hodin

 

Dne 28. února 2018 vyhlásila Regionální agrární komora Jihomoravského kraje ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Státním zemědělským intervenčním fondem, Mendelovou univerzitou v Brně, Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Krajskou veterinární správou, Potravinářskou komorou ČR 13. ročník potravinářské soutěže „Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2018“ a „Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2018“ s právem používání ochranné známky „ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2018“ a „Chuť jižní Moravy 2018“. Cílem soutěže je podpora výroby kvalitních surovin a finálních výrobků, snaha o výrazné zvýšení informovanosti a následné spotřeby regionálních potravin. Výrobci potravinářských výrobků mohli do soutěže přihlašovat výrobky dle vyhlášených pravidel od 28. února 2018 do 30. dubna 2018. V soutěži bylo hodnoceno 193 výrobků od 54 výrobců, splňujících hodnotící kritéria.

Hodnocení přihlášek přihlášených výrobků se uskutečnilo 17. května 2018 pod odborným vedením zástupců spolupracujících organizací. O vítězích rozhodla odborná porota dne 26. června 2018 při hodnocení soutěžních vzorků v prostorách Ústavu technologie potravin Mendelovy univerzity v Brně (zástupci MZe, Jihomoravského kraje, SZIFu, MENDELU, VFU Brno, KVS pro Jm kraj, SZPI, PK ČR).

Členové hodnotící komise hodnotili podle následujících kritérií:

I.

Předání ocenění s právem užívat ochrannou známku ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2018 se uskuteční dne 1. září 2018 jako součást Jihomoravských krajských dožínek v Boskovicích.

Předávajícími budou nejvyšší představitelé, nebo jejich pověření zástupci z Jihomoravského kraje, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Mendelovy univerzity v Brně, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Regionální agrární komory Jihomoravského kraje a další významné osobnosti.

 

Inovativnost – originalita, původ, regionalita, inovativnost ve zpracování, tradice výroby
II. Senzorické posouzení – chuť, vzhled, vůně apod.
III. Použité materiály, suroviny a způsob výroby – technologická hlediska a způsob zpracování, využití místních surovin – % podíl původu z Jihomoravského kraje
IV. Specifické a pomocné posouzení – dostupnost výrobku na trhu, bioprodukt
V. Design výrobku – označení, vzhled, obalová technika, ochrana před poškozením.