KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Potvrzení o splnění podmínky na 9-ti měsíční skladovací kapacitu

26/09/18
Kateřina Patočková

Potvrzení o splnění podmínky na 9-ti měsíční skladovací kapacitu  24.9.2018 – V rámci Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, 7. kolo příjmu žádostí (Operace 4.1.1 – Investice do zemědělských podniků) bude ÚKZÚZ vydávat potvrzení, že výstavbou nebo rekonstrukcí skladovací jímky nebo nádrže na kejdu nebo močůvku, žadatel splňuje 9 – ti měsíční skladovací kapacitu na […]

Potvrzení o splnění podmínky na 9-ti měsíční skladovací kapacitu

 24.9.2018 – V rámci Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, 7. kolo příjmu žádostí (Operace 4.1.1 – Investice do zemědělských podniků) bude ÚKZÚZ vydávat potvrzení, že výstavbou nebo rekonstrukcí skladovací jímky nebo nádrže na kejdu nebo močůvku, žadatel splňuje 9 – ti měsíční skladovací kapacitu na tekutá statková hnojiva. V případě, že je předmětem projektu výstavba nebo rekonstrukce hnojiště, že žadatel splňuje 9 -ti měsíční skladovací kapacitu na tuhá statková hnojiva.

 Potvrzení bude následně součástí příloh k Žádosti o platbu, podanou zemědělcem až po realizaci projektu.

Pro výpočet celkové kapacity jímek nebo hnojišť se zohledňují všechny provozuschopné kapacity v rámci celého podniku (IČ žadatele), produkce statkových hnojiv se sčítá za všechny druhy a kategorie zvířat v rámci celého podniku (IČ žadatele).

Přílohy

Potvrzení_ÚKZÚZ_vzor (DOC, 25 KB)
Návod pro výpočet plnění podmínky skladovací kapacity (PDF, 85 KB)

Zařazeno v Nezařazené