KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 2. a 13. výzvu příjmu OP Rybářství 2014 – 2020

05/11/18
Kateřina Patočková

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 2. a 13. výzvu příjmu OP Rybářství 2014 – 2020 V Praze dne 31. října 2018Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel pro žadatele a příjemce, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory na projekty: Opatření 2.1. Inovace, Opatření 2.2. záměr a) Investice do akvakultury, Opatření 2.4. Recirkulační zařízení a […]

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 2. a 13. výzvu příjmu OP Rybářství 2014 – 2020

V Praze dne 31. října 2018
Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel pro žadatele a příjemce, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory na projekty: Opatření 2.1. Inovace, Opatření 2.2. záměr a) Investice do akvakultury, Opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním, Opatření 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby, Opatření 5.2. záměr a) Vytváření organizace producentů a Opatření 5.3. Investice do zpracování produktů Operačního programu Rybářství 2014-2020 a zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje:

„Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 2. a 13. výzvu přijmu žádostí v rámci OP Rybářství a to v rozsahu název subjektu, místo realizace projektu (NUTS 3), název projektu (včetně uvedení opatření a záměru)“.

Všichni níže uvedení žadatelé o podporu souhlasili se zveřejněním uvedených údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů.

Více informací

 

Zařazeno v Nezařazené