KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Oznámení o výsledcích uzávěrky výběrového řízení pro prodej sušeného odstředěného mléka z intervenčních zásob č. 18/16500/009

17/12/18
Kateřina Patočková

Oznámení o výsledcích uzávěrky výběrového řízení pro prodej sušeného odstředěného mléka z intervenčních zásob č. 18/16500/009 V Praze dne 14. prosince 2018 – Dne 14. 12. 2018 vstoupilo v platnost Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1982 ze dne 13. prosince 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro dvacáté deváté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v […]

Oznámení o výsledcích uzávěrky výběrového řízení pro prodej sušeného odstředěného mléka z intervenčních zásob č. 18/16500/009

V Praze dne 14. prosince 2018 – Dne 14. 12. 2018 vstoupilo v platnost Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1982 ze dne 13. prosince 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro dvacáté deváté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeno prováděcím nařízením (EU) 2016/2080.

Ve dvacátém devátém dílčím řízení pro prodej sušeného odstředěného mléka v rámci nabídkového řízení, u něhož lhůta pro předkládání nabídek skončila dne 11. prosince 2018, činí minimální prodejní cena 145,10 EUR/100 kg.

Z nabídek zaslaných do Bruselu v cenovém rozmezí od 134,10 EUR/100 kg do 150,50 EUR/100 kg, akceptovala Evropská komise nabídky na množství 379,925 tun sušeného odstředěného mléka.

Aktuálně dostupné množství k prodeji v intervenčních skladech ČR bylo dle prodejního seznamu nižší, proto bylo přiděleno množství 239,925 tun sušeného odstředěného mléka.

Vzhledem k tomu, že tím došlo k přidělení veškerého zbývajícího množství sušeného odstředěného mléka z prodejního seznamu a i celkových zásob sušeného odstředěného mléka uskladněných v intervenčních skladech ČR, nebude mít ČR v následujících nabídkových řízeních v roce 2019 žádné sušené odstředěné mléko k prodeji.

 

Ing. Martin Foreth v.r.

vedoucí Oddělení školních programů a intervenčních opatření

 

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond

 

Zařazeno v Potravinářství