KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zlepšování základních půdních vlastností a eliminace dopadů sucha na výši produkce plodin pomocí aplikace půdních aktivátorů

10/12/18

ZLEPŠOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PŮDNÍCH VLASTNOSTÍ A ELIMINACE DOPADŮ SUCHA NA VÝŠI PRODUKCE PLODIN POMOCÍ APLIKACE PŮDNÍCH AKTIVÁTORŮ Článek : 143675 ; Vydáno : 3.12. 2018 ; Autor : Ing. Josef Kořínek Cílem metodiky je definovat možnosti eliminace negativních dopadů degradačních půdních procesů. Tato metodika obsahuje dostupná a jednoduchá řešení vedoucí ke zlepšení půdních vlastností (biologických, fyzikálních […]

ZLEPŠOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PŮDNÍCH VLASTNOSTÍ A ELIMINACE DOPADŮ SUCHA NA
VÝŠI PRODUKCE PLODIN POMOCÍ APLIKACE PŮDNÍCH AKTIVÁTORŮ
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 143675 ; Vydáno : 3.12. 2018 ; Autor : Ing. Josef Kořínek

Cílem metodiky je definovat možnosti eliminace negativních dopadů degradačních půdních procesů. Tato metodika obsahuje dostupná a jednoduchá řešení vedoucí ke zlepšení půdních vlastností (biologických, fyzikálních a chemických) se zaměřením na kategorie, které jsou definovány ve vztahu k půdě v rámci dobrého zemědělského environmentálního stavu (DZES).

Půda představuje významnou složku životního prostředí se širokým rozsahem funkcí. V podmínkách ČR jsou půdy ohroženy erozí (vodní a větrnou), acidifikací, utužením, znečištěním a kontaminací, úbytkem organické hmoty, úbytkem biodiverzity, ztrátou stability půdní struktury a dále pak jejím nezemědělským využíváním – výstavbou a těžbou surovin aj. Degradace půd, její rychlost závisí na působení okolního prostředí, ale i na vnitřních vlastnostech samotné půdy – její genetiky.
O degradačních procesech všeobecně platí, že všechny jejich příčiny i následky jsou spolu vzájemně spjaty, že jedna primární forma degradace podmiňuje vznik sekundárních forem, a tím i celkově urychluje procesy degradace až destrukce půdy.

Ke stažení ZDE