KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

14. ročník soutěže ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2019 byl zahájen

06/05/19
Ing. Eva Chromečková

Příjem přihlášek do potravinářské soutěže končí 27. 5. 2019

           

 

              

                            

14. ročník soutěže ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2019

Vážení přátelé, 

vyhlašujeme 14. ročník soutěže o značku ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2019 a Chuť jižní Moravy 2019

 

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje je vyhlašovatelem a organizátorem této soutěže v Jihomoravském kraji, kdy ve spolupráci s partnery – zejména s Ministerstvem zemědělství ČR a Státním zemědělským intervenčním fondem, Jihomoravským krajem, Mendelovou univerzitou v Brně, Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státní veterinární správou, Agrární komorou ČR, Potravinářskou komorou ČR, Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje, ale i dalšími jsou garanty úrovně, kvality, objektivity a dalších pozitivních kritérií celé akce.

Cílem soutěže je podpora malého a středního podnikání v regionech a zároveň snaha pomoci spotřebitelům v orientaci při vyhledávání kvalitních regionálních potravin s dohledatelným producentem – výrobcem. Cílem je přesvědčit spotřebitele, že u potravin není důležitá pouze cena, ale také jejich kvalita, čerstvost a původ.

 

Do soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2019 a Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2019 s oceněním ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2019 a Chuť jižní Moravy 2019 se přihlásíte podáním shodné žádosti do soutěže Regionální potravina Jihomoravského kraje, a to nejpozději do 27. 5. 2019.

 

Hodnocení přihlášených výrobků do obou soutěží se uskuteční v úterý 19. 6. 2019.

 

 

Kategorie:

 

1.                Pekařské výrobky (chléb, běžné pečivo, jemné pečivo, trvanlivé pečivo, těstoviny)

2.                Cukrářské výrobky (včetně cukrovinek)

3.                Mléko a mléčné výrobky (mléko, mléčné výrobky – máslo, sýry, tvaroh, jogurty, …)

4.                Maso a masné výrobky – tepelně opracované (uzená masa, salámy, párky, špekáčky, šunky, tlačenka, jitrnice, slanina, …)

5.                Maso a masné výrobky – trvanlivé, včetně tepelně neopracovaných masných výrobků (fermentované – např. pršuty, …)

6.                Ryby a rybí výrobky (např. saláty, uzené ryby, …)

7.                Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě (čerstvá, sušená, nakládaná, …)

8.                Mražené výrobky (tj. ty, kdy uchování je formou zmražení)

9.                Hotové výrobky – ostatní (bramborový knedlík s náplní, guláš – hovězí, vepřový, …, masové a zeleninové směsi, polévky, hotová jídla, …)

10.            Ostatní potravinářské výrobky (med, ocet, koření, léčivky,…)

11.            Nealkoholické nápoje (vody, mošty, nealko piva, limonády, …)

12.            Alkoholické nápoje (kromě vína) (destiláty, likéry, piva, ochucená vína, …)

 

Žádost ke stažení zde

Část D – Souhlas ke stažení zde

ZÁSADY SOUTĚŽE ZLATÁ CHUŤ JIŽNÍ MORAVY ke stažení zde