KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Monitoring výskytu bázlivce kukuřičného v kukuřici

04/06/19

Monitoring výskytu bázlivce kukuřičného v kukuřici 04. 06. 2019 Zpráva shrnuje výsledky průzkumu výskytu bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera) v kukuřici prováděného ÚKZÚZ. v roce 2018 ke stažení v roce 2017 ke stažení Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Monitoring výskytu bázlivce kukuřičného v kukuřici

04. 06. 2019


Zpráva shrnuje výsledky průzkumu výskytu bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera) v kukuřici prováděného ÚKZÚZ.

v roce 2018 ke stažení

v roce 2017 ke stažení