KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Původci růžovění klasů pšenice za rok 2018

04/06/19

Původci růžovění klasů pšenice za rok 2018 04. 06. 2019 29.5.2019 – Výsledky průzkumu výskytu původců růžovění klasů pšenice (Fusarium spp.) u pšenice ozimé prováděného ÚKZÚZ a VÚRV, v.v.i. v roce 2018 Přílohy: Původci růžovění klasů pšenice za rok 2018 (PDF, 1 MB)   Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Původci růžovění klasů pšenice za rok 2018

04. 06. 2019


29.5.2019 – Výsledky průzkumu výskytu původců růžovění klasů pšenice (Fusarium spp.) u pšenice ozimé prováděného ÚKZÚZ a VÚRV, v.v.i. v roce 2018

Přílohy:

Původci růžovění klasů pšenice za rok 2018 (PDF, 1 MB)