KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Původci virových zakrslostí obilnin a křísek polní

04/06/19

Původci virových zakrslostí obilnin a křísek polní 04. 06. 2019 Výsledky průzkumu původců virových zakrslostí obilnin – viru zakrslosti pšenice (WDV) a viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV) prováděného ÚKZÚZ v roce 2018 – soubor ke stažení v roce 2017 – soubor ke stažení Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Původci virových zakrslostí obilnin a křísek polní

04. 06. 2019


Výsledky průzkumu původců virových zakrslostí obilnin – viru zakrslosti pšenice (WDV) a viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV) prováděného ÚKZÚZ

v roce 2018 – soubor ke stažení

v roce 2017 – soubor ke stažení